لینک های دسترسی

حمله طیاره بدون پیلوت امریکا در پاکستان ۷ تن را هلاک ساخت


حمله طیاره بدون پیلوت امریکا در پاکستان ۷ تن را هلاک ساخت

مقامات استخبارات پاکستان میگویند، دو حمله راکتی طیاره بدون پیلوت امریکا در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان ۷ تندرو را هلاک ساخته است.

مقامات میگویند این حمله بروز یکشنبه در وزیرستان شمالی صورت گرفت. در مورد تفصیلی بیشتری در دست نیست.

طی ماه جاری حدود ۲۰ حمله راکتی توسط طیاره های بدون پیلوت امریکا در شمال غرب پاکستان، علیه پایگاه های طالبان و القاعده، صورت گرفته است.

قوای امریکایی علیه تندروان مرتبط با شبکه حقانی که وزیرستان شمالی را منحیث پایگاه خود استفاده کرده و بر قوای ناتو در افغانستان حمله میکنند، حملات راکتی توسط طیاره های بدون پیلوت را براه انداخته اند.

حکومت پاکستان علیه این حملات اعتراض داشته و میگوید حملات باعث خشم مردم شده و عملیات نظامی عیله تندروان را ضعیف میسازد. مقامات امریکایی در مورد این حملات علناً چیزی نگفته اند.

XS
SM
MD
LG