لینک های دسترسی

شرایط پاکستان برای مذاکره با طالبان


شرایط پاکستان برای مذاکره با طالبان

مقامات پاکستانی می گویند در صورتیکه طالبان علاقمند برگزاری مذاکرات صلح باشند در ابتدا باید سلاح های شان را به زمین بگذارند.

رحمان ملک وزیر داخلۀ پاکستان به روز سه شنبه گفت که حکومت وی پیام هایی را از اعضای نا آشنای گروه شورشیان اسلامی دریافت کرده است که علاقمند برگزاری مذاکرات صلح می باشند.

اما آقای ملک گفت در صورتیکه شورشیان سلاح در دست داشته باشند، حکومت پاکستان آمادۀ مذاکره با آنان نیست.

قوای نظامی پاکستان عملیات متعددی را علیه گروه های شورشی در مناطق قبایلی انجام داده است، اما مقامات اسلام آباد به تازگی اظهار خوشبینی کرده اند که امکان مؤفقیت مذاکره با طالبان وجود دارد.

XS
SM
MD
LG