لینک های دسترسی

اعتراف سه پاکستانی در قاچاق یک دهشت افگن به ایالات متحده


اعتراف سه پاکستانی در قاچاق یک دهشت افگن به ایالات متحده

سه مرد پاکستانی به اتهامات پلانگذاری قاچاق یک دهشت افگن پاکستانی به داخل امریکا اعتراف نمودند.

وزارت عدلیه امریکا به روز دوشنبه گفت این مردان به جرم توطئه جهت فراهم نمودن کمک به یک گروه دهشت افگن، به پانزده سال حبس و مبلغ دو صد و پنجاه هزار جریمه نقدی مواجه خواهند شد. آنها بعد از ختم دوره زندان از امریکا اخراج می گردند.

اسناد محکمه مشعر است که عرفان الحق، قسیم علی و زاهد یوسف که شبکۀ قاچاق انسان را در کویتوی اکوادرو رهبری می نمودند، آماده بودند مردی را که آنها فکر می کردند عضو تحریک طالبان و یا طالبان پاکستان باشد، داخل امریکا سازند.

این شبکه از طرف امریکا منحیث یک شبکۀ دهشت افگن شناخته شده است.

این سه مرد پاکستانی، برای قاچاق این شخص و تهیه پاسپورت جعلی به وی، پول را گرفتند، اما این را نمی دانستند که کاملاً اغفال شده اند. مردی که به نام دهشت افگن معرفی شده بود، اصلاً دهشت افگن نبوده بلکه از طرف پولیس مؤظف شده بود که این نقش را بازی نماید تا از فعالیت های این افراد مظنون پاکستانی اطلاع حاصل نماید.

این سه تبعه پاکستانی در ماه مارچ دستگیر شدند.

XS
SM
MD
LG