لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت 15تن از تندروان در شمالغرب پاکستان


هلاکت 15تن از تندروان در شمالغرب پاکستان
هلاکت 15تن از تندروان در شمالغرب پاکستان

قوای نظامی پاکستان اعلام نمود که روز یکشنبه در جریان درگیری در نزدیک سرحد افغانستان 15 تندرو را هلاک ساخته اند.

درگیری در مهمند صورت گرفت که در آن منطقه قوای نظامی پاکستان تلاش میکند شورشیان طالب را از منطقه اخراج نماید.

مأمورین محلی میگویند درگیری زمانی آغاز شد که حد اقل 40 تندرو بر یک پوستۀ امنیتی حمله نمودند. قوای پاکستانی به حملۀ متقابل پرداختند.

ملل متحد میگوید درگیری میان قوای حکومتی و شورشیان طالب در شمال غرب پاکستان ده ها هزار تن را مجبور به فرار از خانه های شان ساخته است.

ادارۀ امور مهاجرین ملل متحد تعداد افراد بیجا شده را تا ختم ماه جاری به 90 هزار تخمین میکند.

XS
SM
MD
LG