لینک های دسترسی

حملۀ انتحاری بر منزل یک مأمور ارشد پولیس


حملۀ انتحاری بر منزل یک مأمور ارشد پولیس

مأمورین پولیس در جنوب غرب پاکستان میگویند یک بم گذار انتحاری با موتر خود به منزل یک مأمور ارشد پولیس حمله نموده، یک نفر را هلاک و حد اقل پنج تن دیگر را مجروح نمود.

آزاد خان، خُرد ضابط پولیس میگوید:

"من وظیفه دار بوده و روی یک چوکی نشسته بودم. دفعتاً یک انفجار شد و شیشه های شکسته به من اصابت نموده و مرا زخمی ساخت. بعد از آن دیگر نمی دانم چی واقع شد."

مقامات میگویند در این حمله یک مأمور پولیس کشته شد ولی به مأمور ارشد پولیس صدمۀ نرسیده است.

هیچ گروهی مسؤولیت این حمله را متقبل نشده است.

XS
SM
MD
LG