لینک های دسترسی

Breaking News

قانونگذار پاکستانی: خریطهء بوکس امریکا نیستیم


با وجود انتقادهای گسترده، حکومت امریکا روابط با پاکستان را ثابت نگهداشته است
با وجود انتقادهای گسترده، حکومت امریکا روابط با پاکستان را ثابت نگهداشته است

رویۀ ایالات متحدۀ امریکا در روابط اش با اسلام آباد و "دیدگاه های شدیداً مخالف" که در مورد مبارزۀ پاکستان بر ضد دهشت افگنی و تلاش های آن کشور برای تأمین صلح در افغانستان از داخل کانگرس امریکا منشأ میگیرد، پالیسی سازان و قانونگذاران پاکستانی را در حالت گیجی و ابهام قرار داده است.

روابط میان پاکستان و ایالات متحده از دیر زمانی تنش آلود بوده است. این روابط، اخیراً در بستگی با این ادعاها که عملیات ضد دهشت افگنی پاکستان تنها بر طالبان ضد دولت پاکستان تمرکز داشته و از پناه گاه های تندروان أفغان، به شمول شبکۀ تروریستی حقانی، چشم پوشی میکند، صدمۀ بیشتری دیده است.

کانگرس ایالات متحدۀ امریکا در این اواخر ادارۀ رئیس جمهور باراک اوباما را از دادن سبسایدی در معاملۀ فروش هشت جت جنگی اف شانزده به پاکستان منع کرد، و دلیل آورد که پاکستان در نبرد با شبکه های دهشت افگن، همکاری نمی کند.

از سوی دیگر، کانگرس امریکا هفتۀ گذشته جلسۀ استماعیه ای را تحت عنوان – پاکستان دوست است یا دشمن؟ - برپا داشت که به گونۀ ویژه، خشم مقامات پاکستانی را برانگیخته است.

در این جلسۀ استماعیه که در پیشگاه یک هیأت فرعی کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان برگزار گردید، بعضی از قانونگذاران و گواهان از حکومت امریکا خواستند که کمک های مالی و نظامی را بر پاکستان قطع کند. آنان پاکستان را متهم ساختند که با طالبان و تندروان شبکۀ حقانی که بر ضد حکومت افغانستان میجنگند، روابط اش را حفظ کرده است.

آنان حتی پیشنهاد کردند که پاکستان به سطح بین المللی منزوی گردد و یک دولت حامی تروریزم اعلان شود.

مقامات ارشد پاکستان این جلسۀ استماعیه را کم اهمیت جلوه دادند و ادعا های ضد پاکستانی در آن را "نگرانی های بی اساس" شماری از قانونگذاران امریکایی خواندند.

محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان گفته است "جلسۀ استماعیه ای که شما به آن اشاره کردید، غیررسمی بود و فقط تعداد اندکی در آن اشتراک داشتند. آقای تد پو، شخصی که طراح این جلسه بود، خودش در آن اشتراک نداشت. برخورد تبعیض آمیز او در مقابل پاکستان، معروف است. پس هیچ نکتۀ مثبتی از آن توقع نمیرفت".

آقای زکریا افزود که ایالات متحده و پاکستان، در هدف مشترک شان به خاطر شکست دادن تروریزم، شرکای دیرینه اند و در این بخش، همکاری داشته اند.

اما اویس لغاری رئیس کمیتۀ روابط خارجی پارلمان پاکستان میگوید که کشورش به گونۀ فزاینده مورد ملامتی قرار میگیرد و به دلیل شکست های پالیسی ایالات متحده در افغانستان، اکنون به "خریطۀ بوکس" مبدل گردیده است.

آقای لغاری می افزاید "فکر میکنم جلسات استماعیۀ کانگرس امریکا، فقط راه هاییست تا پاکستان تحت فشار بیاید."

پس از وقوع حملات یازدهم سپتمبر، پاکستان از متحدین عمدۀ ایالات متحده در نبرد با دهشت افگنان شمرده می شد.

XS
SM
MD
LG