لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش زنان افغان و پاکستانی برای ایجاد صلح در دو کشور


جمعی از زنان افغان و پاکستانی مدافع حقوق بشر، صلح و ثبات، طی گرد همایی در اسلام آباد گفتند که تلاش می کنند "مرد ها را متیقن سازند به صلح تن در دهند."

سمیرا حمیدی، فعال حقوق بشری أفغان به صدای امریکا گفت که مردمان هر دو کشور نیاز دارند برای تامین صلح و جلوگیری از دهشت افگنی، تلاش کند.

بانو حمیدی که جهت اشتراک در نشست "برنامۀ تبادلۀ نظریات در مورد صلح میان زنان أفغان و پاکستانی" به اسلام رفته است می گوید "هدف از برنامه اینست تا صحبت شود که چگونه زنان می توانند برای تامین صلح در کشور شان کار کنند."

این دومین دور نشست برنامۀ تبادلۀ صلح میان زنان است که در اسلام آباد برگزار می شود، دور نخست این نشست در کابل راه اندازی شده بود.

این بانوی تفغان می گوید "هویدا است که مردها صلاحیت فیصله کردن را دارند و در آخر روز، تامین صلح هم بر أساس نظر و فیصلۀ آنان صورت می گیرد."

اما خانم حمیدی تاکید می ورزد که زنان می توانند "مرد ها را قانع سازند تا برای ایجاد صلح کار کنند."

افغانستان و پاکستان در این أواخر شاهد افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف آن کشور بوده است. حملات انتحاری مرگبار مراکز شهر های بزرگ و کوچک هر دو کشور را تکان داده و بیشتر این مقامات امنیتی در کابل و اسلام آباد، یکدیگر را به تحریک و حمایت از مخالفین شان متهم کرده اند.

نقش زنان مناطق قبایلی

شاهده شاه که بنیانگذار سازمان "خور" زنان مناطق قبایلی است، به صدای امریکا این نشست را به خاطری حایز اهمیت عنوان کرد که به باور وی هر دو کشور "از یک مرحلۀ حساسی عبور می کنند."

خانم شاهده می گوید "نقش زنان قبایلی به خاطر بااهمیت است که قبایل حیثیت یک پل را میان دو کشور دارد. جنگ بیشترین آسیب را به زنان قبایلی رسانده است. لذا نقش آنان در صحبت های صلح نیز بااهمیت است."

ثمرمن الله یک تن دیگر از مدافعین حقوق زن در اسلام آباد است که فلم های مستند تهیه می کند. خانم ثمرمن به این باور است که زنان دیگر، خواهان نقش های نمادین نبوده و می خواهند عملاً نقش خود را ایفا کنند."

به باور این فعال حقوق زن، "عدم اعتماد میان أفغانستان و پاکستان افزایش یافته است اما احیای روابط میان مردم دو کشور، می تواند این بی اعتمادی را بزداید."

این نشست "برنامۀ تبادلۀ صلح میان زنان أفغان و پاکستانی" در زمانی برگزار می گردد که روابط میان اسلام آباد و کابل در مقایسه با هر زمان دیگری، به تیرگی گراییده است.

زنان اشتراک کننده در این نشست می گویند که باوجود خرابی روابط میان أفغانستان و پاکستان، مشکلات مردم این دو خطه یکسان بوده و بر "پیشگام شدن زنان در حل منازعات کشور هایشان، تاکید ورزیدند.

سمیرا حمیدی نیز به همین باور است که "روابط حسنه میان مردم دو کشور می تواند مسایل بزرگی را حل و فصل کند. خانم حمیدی می گوید "بدون شک روابط دو کشور در حال حاضر خراب است اما همواره به این باور هستم روابط و صحبت میان مردم ]دو کشور[ ضروری می باشد."

XS
SM
MD
LG