لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان پس از دو دهه نفوس شماری می کند


آخرین نفوس شماری جمعیت پاکستان را ۱۳۲ میلیون نفر نشان می داد
آخرین نفوس شماری جمعیت پاکستان را ۱۳۲ میلیون نفر نشان می داد

حکومت پاکستان پس از یک وقفۀ ۱۸ ساله بار دیگر در آن کشور نفوس شماری می کند و گفته می شود که در این جریان جمعیت پاکستان حدود ۵۰ در صد افزایش یافته است.

ادارۀ احصائیۀ حکومت پاکستان با نشر خبرنامه یی اعلام کرده است که بودجۀ لازم برای اینکار تخصیص داده شده است و قرار است نفوس شماری در ماه مارچ ۲۰۱۶ آغاز شود.

نفوس شماری در پاکستان هر ده سال یکبار صورت می گیرد و از سال ۱۹۵۱ تا کنون پنج بار در پاکستان نفوس شماری شده است. آمار آخرین نفوس شماری سرتاسری در پاکستان در سال ۱۹۹۸ تمام جمعیت آن کشور را ۱۳۲ میلیون نفر نشان می داد.

بر اساس گزارش هایی که در مورد میزان رشد پاکستان از سوی ادارۀ احصائیۀ آن کشور همه ساله نشر می شود، جمعیت کنونی پاکستان حدود ۲۰۰ میلیون نفرتخمین زده می شود که به این اساس پاکستان ششمین کشور پرنفوس جهان می باشد.

ادارۀ احصائیۀ پاکستان گفته است که نفوس شماری سال آینده در آن کشور حدود ۱۴۵ میلیون دالر هزینه برخواهد داشت. در خبرنامۀ این اداره آمده است که نتایج ابتدایی نفوس شماری در جون ۲۰۱۶ و نتایج نهایی آن در دسمبر ۲۰۱۷ اعلام خواهد شد.

قرار بود که آخرین نفوس شماری در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در پاکستان صورت گیرد اما وضعیت نابسامان سیاسی، جنگ و آفات طبیعی سبب تاخیر آن شد.

از سوی دیگر نفوس شماری در پاکستان از رهگذر سیاسی نیز موضوع حساسی پنداشته می شود، زیرا بر اساس نتایج نفوس شماری مقدار و تخصیص بودجۀ انکشافی برای هر ایالات آن کشور مشخص می شود.

برخی تحلیلگران به این باور اند که ایالت های کم نفوس پاکستان چون ایالت نا آرام بلوچستان میزان بیشتر رشد را در مقایسه با پنجاب داشته است، اما ایالت پنجاب به گونۀ سنتی بر سیاست آن کشور حاکم بوده است.

نفوس شماری همچنان تغییرات را در بافت ها و لایه های دینی و فرقه یی پاکستان نیز آشکار می سازد، نمونۀ آن تغییر ترکیب فرقه یی در کراچی است. اکنون جمعیت پشتون هایی که به دلیل ناآرامی و شورشگری در ساحات قبایلی فرار کرده اند، رفته رفته در کراچی رو به افزایش است.

شمارش نفوس در افغانستان همسایۀ شمالی پاکستان نیز منحیث یک چالش عمده باقی مانده است. پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان تلاش شده است تا جمعیت آن کشور شمارش شود، اما ناامنی و مشکلات سیاسی مانع تطبیق این پلان شده است.

ادارۀ مرکزی احصائیۀ افغانستان در سال ۲۰۰۹ در اکثر بخش های آن کشور یک سروی را راه اندازی کرد که بر اساس یافته های آن شمار افغان هایی که در داخل کشور شان زیست دارند، ۲۴.۵ میلیون نفر رقم زده شد.

XS
SM
MD
LG