لینک های دسترسی

Breaking News

مساعدت بیشتر اتحادیۀ اروپایی به سیلاب زدگان در پاکستان


مساعدت بیشتر اتحادیۀ اروپایی به سیلاب زدگان در پاکستان
مساعدت بیشتر اتحادیۀ اروپایی به سیلاب زدگان در پاکستان

اتحادیۀ اروپایی می گوید که نه میلیون دالر دیگر را برای مساعدت به آسیب دیدگان سیلاب های ویرانگر در پاکستان به جریان می اندازد.

این وجوه به اضافۀ ۱۳۵ میلیون دالری می باشد که قبلاً مساعدت شده بود. کمک های جدید صرف فراهم آوری آب آشامیدنی، پناهگاه، غذا و ضروریات طبی خواهد شد.

ملل متحد خواستار ۳۵٧ میلیون دالر شده بود تا آسیب دیدگان سیلاب را یاری رساند. در اثر باران های موسمی و سیلاب های ناشی از آن در پاکستان طی دو ماه اخیر، حد اقل ۳۰۰ نفر از بین رفته و بیش از پنج میلیون تن دیگر متاثر شده است.

باران های موسمی و سیلاب های سال گذشته نیز منجر به هلاکت ۱٧۰۰ نفر و متاثر شدن نزدیک به ۲۰میلیون نفر در پاکستان شد.

XS
SM
MD
LG