لینک های دسترسی

مساعدت بیشتر اتحادیۀ اروپایی به سیلاب زدگان در پاکستان


مساعدت بیشتر اتحادیۀ اروپایی به سیلاب زدگان در پاکستان

اتحادیۀ اروپایی می گوید که نه میلیون دالر دیگر را برای مساعدت به آسیب دیدگان سیلاب های ویرانگر در پاکستان به جریان می اندازد.

این وجوه به اضافۀ ۱۳۵ میلیون دالری می باشد که قبلاً مساعدت شده بود. کمک های جدید صرف فراهم آوری آب آشامیدنی، پناهگاه، غذا و ضروریات طبی خواهد شد.

ملل متحد خواستار ۳۵٧ میلیون دالر شده بود تا آسیب دیدگان سیلاب را یاری رساند. در اثر باران های موسمی و سیلاب های ناشی از آن در پاکستان طی دو ماه اخیر، حد اقل ۳۰۰ نفر از بین رفته و بیش از پنج میلیون تن دیگر متاثر شده است.

باران های موسمی و سیلاب های سال گذشته نیز منجر به هلاکت ۱٧۰۰ نفر و متاثر شدن نزدیک به ۲۰میلیون نفر در پاکستان شد.

XS
SM
MD
LG