لینک های دسترسی

Breaking News

شبه نظامیان کارت های هویت پاکستانی گرفته اند


ادارۀ ثبت اسناد پاکستان ۴۳ مقام، به شمول یک رئیس عمومی را از وظیفه اخراج کرده است.

شبه نظامیان اسلامگرای خارجی، از سال ها به اینسو توانسته اند در بدل ۱۰۰ دالر امریکایی، کارت هویت پاکستانی به دست آورند.

اسوشیتدپرس به اسنادی ادارۀ استخبارات پاکستان دست یافته که نشان می دهد هزاران خارجی که بیشتر آنان مهاجرین افغان بوده اند به منظور داشتن اسناد قانونی در بدل رشوه کارت هویت پاکستانی گرفته اند. اما براساس گزارش، در میان آنان شبه نظامیان اسلامگرا از چین، مالدیف، ازبکستان و ایالات متحده نیز شامل می باشند.

بدنام ترین دریافت کنندگان کارت هویت پاکستانی یکی هم عدنان شکری جمعه، امریکایی سعودی تبار و یکی از فرماندهان ارشد شبکۀ القاعده می باشد که در عملیات اردوی پاکستان در سال ۲۰۱۴ در منطقۀ قبایلی آن کشور کشته شد.

موضوع فعالیت ساده و سهل جهادی های خارجی در پاکستان پیامد های منطقه یی و حتی جهانی را به بار آورده است.

گزارش آی اس آی، نام بیش از ۴۰ شبه نظامی و اعضای خانواده های آنان را درج کرده که به گونۀ غیرقانونی در پاکستان زندگی می کردند و برخی از آنان به خاطر اتهامات دهشت افگنی در پاکستان و یا هم کشور های خود شان، تحت تعقیب قرار داشتند.

شکری جمعه تحت پیگرد ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا قرار داشت و برای دستگیری وی ۵ میلیون دالر جایزه تعین شده بود. محمد امین، شهروند مالدیف نمونۀ دیگری از افرادی بود که تحت پیگرد پولیس مالدیف قرار داشت و با اسناد جعلی چهار سال در پاکستان زندگی کرده بود.

مسدودی دفاتر ثبت اسناد پاکستان

اشتباه اصلی افتضاح دسترسی به اسناد جعلی، گمان برده می شود که از دفتر ثبت اسناد پاکستان نشأت کرده باشد. یک تحقیق ابتدایی آن اداره، موضوع صدور کارت های هویت را به خارجی ها "تهدید به امنیت ملی" آن کشور خوانده و خواهان ایجاد کمیسیون حقیقت یاب شده است.

صمد خُرم، یک سخنگوی ادارۀ ثبت اسناد پاکستان می گوید که آن اداره ۴۳ مقام، به شمول یک رئیس عمومی، سه رئیس و چندین کارمند بلندرتبه را اخراج کرده اند که برخی از آنان به جرایم از جمله تقلب و جعل محکوم شدند.

منظور احمد یک سارنوال حکومتی به اسوشیتدپرس گفت که هفتۀ گذشته یک محکمه در شهر کویته، دو کارمند ادارۀ ثبت اسناد پاکستان را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد و دو کارمند پایین رتبۀ آن اداره به هفت و چهار سال زندان محکوم شدند.

گزارش حاکیست که سه دفتر ادارۀ ثبت اسناد پاکستان، روز سه شنبه در کراچی مسدود شده است. آقای خُرم گفت که ۱۲۰ کارمند دیگر آن اداره تاهنوز هم تحت تحقیق قرار دارند.

به گفتۀ سخنگوی آن اداره، بیش از ۲۹ هزار درخواست جعلی کارت هویت پاکستانی در سیستم یافت که اکثر آنان مهاجرین افغان اند.

وزیر داخلۀ پاکستان می گوید که صدور حدود ۸۰ هزار کارت هویت جعلی در چهار سال اخیر منع شده است.

اما اینکه برطرفی کارمندان ادارۀ توزیع اسناد پاکستان با گزارش ادارۀ استخبارات نظامی آن کشور ارتباطی دارد یا خیر، آقای خرم چیزی نگفت.

یک رئیس پیشین مبارزه با جرایم سایبری پاکستان می گوید که موجودیت اسناد جعلی در پاکستان باعث شده آن کشور در ردیابی ارتباطات و شبکه های مالی گروه های دهشت افگن، مشکلات ایجاد شود.

عمار جعفری به این باور است که اگر شما "تعقیب یک توطیۀ دهشت افگنی و یا هم مراجع تمویلی آن را در اروپا یا امریکا آغاز کنید، در نهایت به سادگی با یک کارت هویت جعلی بر می خورید که از پاکستان صادر شده است."

گزارش: اسوشیتدپرس

مترجم: قدیر مشرف

XS
SM
MD
LG