لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات پشتونها در اسلام آباد، با چه نتیجه ای پایان یافت؟


سازمان دهندگان مظاهرۀ گستردۀ پشتونها در اسلام آباد، اعتراض شان را امروز پایان بخشیدند و گفتند که سران حکومت و اردوی پاکستان به آنان وعده داده اند تا همۀ خواست های شان را عملی سازند.

سازماندهندگان مظاهرۀ پشتونها این را نیز گفته اند که اگر تا مدت یک ماه خواستهای شان برآورده نشود، دوباره به مظاهرات خواهند پرداخت.

از سوی دیگر، حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی از حرکت های مدنی پشتون ها در پاکستان پشتیبانی کند. رئیس جمهور غنی با ابراز پشتیبانی از مظاهرات پشتونها در پاکستان، این حرکت ها را گام مثبت در راه از بین بردن افراطیت خوانده است.

اعتراض های گسترده، پس از کشته شدن یک جوان پشتون از سوی پولیس پاکستان، آغاز شد و سپس که این اعتراض ها به گونه یی مبارزه در برابر دهشت افگنی و افراط گرایی افزایش یافت، حکومت افغانستان از آن پشتیبانی نشان داد.

صدای این عدالت خواهی ها حکومت پاکستان را با آزمون مواجه ساخت. برخی از کارشناسان در افغانستان این حرکت ها را برای تامین عدالت و حقوق قوم ها در منطقه و جهان اثر گذار می دانند .

خلیل رحمان سروری، استاد پوهنتون، میگوید که مظاهرات پشتونها در پاکستان، بر أفغانستان نیز "تأثیرات فوق العاده" دارد، زیرا به گفتۀ او، این مظاهره "برای تأمین امنیت، مبارزه با تروریزم، بحث عدالت، و انصاف است".

آقای سروری می افزاید که "تنها استبداد علیه پشتونهای آن طرف مرز نیست، بلکه استبدادی است که هر دو طرف مرز از آن رنج میبرد". به گفتۀ او، اگر حکومت خواستهای اعتراض کنندگان پشتون در پاکستان را بپذیرد، "بخشی از این عدالت برمیگردد به این طرف جغرافیا که در آن صورت أفغان ها نیز از آن مستفید میشوند".

در کابل نیز شماری از باشندگان شهر در پشتیبانی از عدالت خواهی پشتونها و نابود سازی هراس افگنان و افراط گرایی دست به اعتراض زدند .

عبدالستار بلوچ، عضو شورای بلوچ های أفغانستان، میگوید که "تروریست ها و تروریزمی را که پاکستان سازماندهی کرده، نه تنها برای پشتون و بلوچ، بلکه برای تمام منطقه یک خطر بسیار بزرگ است." آقای بلوچ از جامعۀ جهانی و نیز از روشنفکران و ترقیخواهان میخواهد که از جنبش اعتراض کنندگان در پاکستان، حمایت کنند.

XS
SM
MD
LG