لینک های دسترسی

تولید 'آی پد' در پایگاه نظامی پاکستان


تولید 'آی پد' در پایگاه نظامی پاکستان

پایگاه نیروهای هوایی پاکستان که طیاره های جنگی جت و سیستم های سلاح را بسته بندی میکند، حال به تولید "آی پد" دست یافته است.

انجنیران پاکستانی و پرزه جات کامپیوتری چینایی بازار مورد منازعۀ نظامی و تاریک مستهلکین را روشنی می بخشد.

حامیان این پروژه میگویند، تولید آی پد های پاکستانی باعث تقویت بودجه در آن کشور خواهد شد.

انجنیران در پایگاه هوایی کامار در شمال پاکستان در زمان فراغت از پروژه های دفاعی به بسته کاری "پک پد1" میپردازند.

ولی یک تعداد زیاد پاکستانی ها میگویند که تولید همچو وسایل فعالیت های اقتصادی را فاسد میسازد و اردوی پاکستان باید کاملاً بالای پروژه های دفاعی تمرکز داشته باشد.

XS
SM
MD
LG