لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست والی سند پاکستان برای مساعدت جهانی به آن کشور


والی ایالت سند پاکستان می گوید که مردم آن کشور به نفع همۀ جهان قربانی داده و درگیر جنگ اند و جهان نیز باید پاکستان را در چنین حالت کمک کنند.

اشارت العباد خان روز جمعه در محفلی که برای یادبود و تجلیل از طرح نخستین مفکورۀ ایجاد پاکستان در کراچی برگزار شده بود، از جهان خواست که با پاکستان در رسیدن به یک آیندۀ روشن تر کمک کند.

آقای خان می گوید که با مشکلاتی که پاکستان روبروست، جهان باید به دیدۀ مثبت به آن بنگرد. با شرایطی که پاکستان مواجه است، درگیر جنگی به نفع جهان بوده و مردم و اردوی آن کشور قربانی های زیادی میدهند. پس پاکستان در زمان دشواری قرار دارد.

والی ایالت سند پاکستان در ادامۀ سخنانش گفت که جهانیان باید پیش آمده و با پاکستان در عرصۀ اقتصاد، دیپلوماسی و بخش های دیگر کمک کنند. به گفتۀ او، این کمک برای اوضاع کنونی، به ویژه برای آیندۀ منطقه، مهم می باشد.

مردم پاکستان روز جمعه از رویدادی تجلیل کردند که منجر به ایجاد کشور شان گردید. هفتاد و دو سال قبل، محمد علی جناح و شماری دیگری از هم مفکوره های وی، برای نخستین بار مفکورۀ ایجاد کشور جداگانه از هند آن وقت، برای مسلمانان، مطرح ساخت.

XS
SM
MD
LG