لینک های دسترسی

تلاش پاکستان به بهبود روابط خود با امریکا


حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف صدراعظم آن کشور، می گوید که حکومت وی تلاش می کند تا روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی عمیق تری را با وجود تفاوت ها در رهبری تلاش های مشترک ضد دهشت افگنی، با ایالات متحده ایجاد کند.

پاکستان یک شریک حیاتی در جنگ به رهبری ایالات متحده علیه دهشت افگنی بوده است، اما نقش این کشور همواره به دلیل اینکه ادعا می شود اسلام آباد هیچگاهی روابطغ را با طالبان که شورشگرایی را در افغانستان رهبری می کنند، قطع نکرده است، خدشه دار گردیده است.

با این همه اسلام آباد و واشنگتن در ماه های اخیر به هدف آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که از مدتها به اینسو معطل مانده بود، نزدیکتر شده اند.

هر چند این تلاشها در هفته های اخیر با بن بستی روبرو شده است، اما مقام ها در اسلام آباد انتظار می برند که دیدار جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روند مصالحه را در افغانستان احیا کند.

مذاکرات قبل از آغاز زمانی متوقف گردید که حکومت افغانستان یک سلسله اعتراضاتی را در رابطه به گشایش دفتر طالبان در قطر مطرح کرد.

احسان اقبال، وزیر پلان و انکشاف پاکستان در مصاحبه یی با صدای امریکا روی موضوعات مختلف گفت که به صفت همسایۀ نزدیک افغانستان، کشورش از نبود امنیت و جریان روان انتقال سیاسی بیشترین آسیب خواهد دید.

آقای اقبال گفت: "از این رو، لازم است تا ما از نزدیک با هم کار کنیم. ما به همکاری بیشتر و بزرگتری میان ایالات متحده ، کشور های دیگر ناتو و پاکستان ضرورت داریم تا این انتقال را به شیوۀ مسالمت آمیز رهبری کنیم. نگرانی من نه از سال 2014 بلکه فراتر از آن است. زیرا در ده سال گذشته یک اقتصاد جنگ در افغانستان حکمفرما بود. در حالیکه نیرو های خارجی از افغانستان خارج می شوند این اقتصاد جنگ سقوط کرده و این مساله آشفتگی های زیادی را به بار خواهد آورد."

احسان اقبال می گوید که روابط قوی با ایالات متحده در زمینۀ اقتصاد، انرژی و تجارت برای پاکستان نهایت مهم است.

از جانب دیگر، مقام های پاکستانی امیدوار استند تا دیدار جان کری از آن کشور تلاشها را برای احیای مذاکرات دوجانبۀ ستراتیزیک که از سال 2006 به اینسو موقتاً به حال تعلیق درآمده است، افزایش دهد.
XS
SM
MD
LG