لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت بی سابقه علیه اقلیت هزاره و مسیحی در پاکستان


پاکستان شاهد افزایش بی سابقۀ خشونت مذهبی طی یک سال گذشته بوده که در نتیجۀ آن حد اقل 375 تن از اقلیت شیعه در آن کشور کشته شده است. منتقدان حکومت هشدار می دهند در صورتی که اسلام آباد اقدامات تازۀ را روی دست نگیرد و مرتکبین خشونت را مجازات نکند، این گونه حملات افزایش خواهد یافت.

ریشۀ خشونت ها

خشونت های فرقوی در پاکستان در سال های 90 میلادی افزایش یافته بود، اما پس از پیوستن آن کشور در ائتلاف مبارزه با دهشت افگنی با ایالات متحده، سطح آن پائین آمد.

اما خشونت های فرقوی امسال باز افزایش یافته و شیعه مذهب ها را عمدتآً هدف قرار می دهد. ارقام ارائه شده توسط حکومت نشان می دهد که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حد اقل 134 نفر در نتیجۀ این خشونت ها در بلوچستان کشته شده است که اکثریت آن در کویته بوده است. تقریباً تمامی کشته شده ها شیعه بودند و متعلق به اقلیت هزاره ها اند که در گذشته ها از افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده اند.

فرار از پاکستان
عبدالخالق هزاره، فعال ارشد هزاره ها در کویته می گوید که هزاره ها اکنون می خواهند با پذیرفتن مهاجرت های خطرناک، آن کشور را ترک کنند. او می گوید که اکنون حملات فرقوی در کویته شکل عادی اختیار کرده و مقامات تا اکنون حتا یک نفر را نیز دستگیر نکرده است.

خالق هزاره افزود "حکومت پاکستان و ادارات انتفاذ قانون در جستجوی مهاجمان نیستند. و مرتکبین نیز هر آن چیزی را که خواسته باشند به شکل علنی انجام داده و بعد از ارتکاب آن خود را پنهان می کنند."

خشونت فرقوی در پاکستان در زمان اقتدار ضیا الحق افزایش یافت زیرا او می خواست با برتر شمردن یک گروه، فرقه های اسلامی آن کشور را خشنود کند.

ترویج دیگر زدایی
کرستین امجد علی، رئیس یک نهاد پژوهشی مسیحی در راولپندی می گوید که اسلامی سازی (اسلامایزیشن) پاکستان زیر ادارۀ ضیا الحق بخشی از مفکورۀ عمومی کشور شد که هر غیر مسلمان در آن کشور بیگانه دانسته شود که در نهایت باید از پاکستان بیرون گردد. او می گوید "شیعه ها نیز با حملات و خشونت مواجه اند، و اکنون یک نسلی قد بلند کرده است که برای شان گفته شده تنها مسلمانان اهمیت دارد و این خوب تأثیرگذار می باشد."

بعضی ها به این عقیده اند که عربستان سعودی و ایران با تمویل گروه های مختلف، خشونت فرقوی را در پاکستان تشویق می کنند. عدۀ از رسانه ها ایالات متحده را نیز متهم کرده اند که از گروه جندالله حمایت می کند، اما ایالات متحده این ادعا را رد کرده می گوید که آن گروه را در فهرست دهشت افگنان قرار داده است.

حقوق دانان می گوید که حل این مشکل تنها با ایجاد اصلاحات و تعدیل در قوانین جینایی و قضایی آن کشور صورت گرفته می تواند. یک مشکل عمدۀ دیگر در این عرصه اکنون در پاکستان از بین بردن شاهدان عینی، قاضی ها، سارنوالان و افسران پولیسی می باشد که جرایم مربوط به خشونت های فرقوی را تحقیق و پیگری کنند.
XS
SM
MD
LG