لینک های دسترسی

روز عزاداری عمومی در کراچی


روز عزاداری عمومی در کراچی

یک اعتصاب عمومی در کراچی که هدف آن احتجاج علیه خشونت های نژادی و سیاسی بود، بزرگترین شهر پاکستان را به روز سه شنبه در سکوت و انزوا قرار داده بود.

حرکت متحدۀ قومی خواهان روز عزاداری عمومی در مناطق جنوبی شهر شده بود. طی هفتۀ گذشته حدود ۱۰۰ نفر در آن مناطق کشته شده است.

اکثریت تجارت ها، مکاتب و دفاتر حکومتی در نتیجۀ اعتصاب مسدود بود و ازدحام رفت و آمد نیز تراکم نداشت.

یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان روز دوشنبه به کراچی سفر نمود و با مقامات ایالت سند ملاقات کرد.

صدراعظم پاکستان گفت اقدامات جدی تری باید علیه آنانی روی دست گرفته شود که مسؤول بروز خشونت می باشند.

XS
SM
MD
LG