لینک های دسترسی

مطبوعات پاکستان اسناد جعلی محسوب به ویکی لیکس را نشر کرده


مطبوعات پاکستان اسناد جعلی محسوب به ویکی لیکس را نشر کرده

تعدادی از رسانه های خبری در پاکستان، اسناد جعلی یی را تحت عنوان اسناد ویکی لیکس، به نشر رسانیده اند که هیچگونه ارتباطی با اسناد افشا شده در ویب سایت ویکی لیکس ندارد.

چندین روزنامۀ معروف پاکستان، به شمول اکسپرس تربیون و د نیوز، امروز جمعه از نشر اسناد جعلی یی که به ویکی لیکس منسوب گردیده بود و ماهیت ضد هند را داشت، ندامت نشان دادند.

جعلی بودن این اسناد، نخستین بار از سوی روزنامۀ گاردین بریتانیه، که به اسناد اصلی ویکی لیکس دسترسی دارد، کشف و برملا گردید.

در اسناد جعلی نشر شده از سوی رسانه های پاکستان، در کنار دیگر موضوعات ضد هند، از دیپلومات های امریکایی نیز نقل قول شده بود که گویا جنرال های هندی را بی عُرضه و عاملین کشتار جمعی خوانده اند.

طبق یک خبر جداگانه، یک روزنامۀ سویدنی خبر داده است که گروهی از کارمندان سابق ویب سایت ویکی لیکس، با ابراز نارضایتی از جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، هفتۀ آینده ویب سایت جداگانۀ خود را افتتاح خواهد کرد.

روزنامۀ دیژنز ناهیتر، به نقل از یک منبع ناشناخته از ویب سایت (اوپن لیکس) گفته است که این سایت انترنیتی، از سوی یک فرد نه بلکه از سوی یک گروه اداره خواهد شد. این سخن اشاره ای به نقش جولیان آسانژ در أمور ویب سایت ویکی لیکس میباشد.

XS
SM
MD
LG