لینک های دسترسی

زنان در پاکستان به دلیل دریافت کمک مجازات میشوند


بزرگان قومی در پاکستان میگویند که زنان باید از خانه بیرون نشوند

برخی از بزرگان قبائیلی در شمالغرب پاکستان تصمیم گرفته اند که اگر زنان خانواده های که از عملیات نظامی فرار کرده اند، برای دریافت مواد غذایی به ساحۀ توزیع مواد بروند، مجازات خواهند شد.

این مطلب را ملک کلیم الله یک بزرگ قوم "ملک" پس از آن بیان داشت که خبرنگار رویترز او را در حال حمله بر یک زن دید.

کلیم الله گفت که زنان حق ندارند برای دریافت کمک به ساحه توزیع کمک ها بروند و اگر در ساحۀ توزیع مواد غذایی دیده شوند، مجازات خواهند شد.

این تصمیم را ۴۰ بزرگ قومی در شهر بنو اتخاذ کرده اند.

خبرنگار آژانس خبررسانی رویترز میگوید که کلیم الله چندین زنی را که برای دریافت کمک در ستدیوم شهر بنو آمده بودند با سیلی زده و گفت که از خانه های شان بیرون نشوند.

رویترز گزارش میدهد که بشمول خبرنگاران، نیروهای امنیتی نیز در ساحه حضور داشتند اما هیچ گونه مداخلۀ نکردند و زنان دیگر نیز به زودی آنجا را ترک کردند.

سپس کلیم الله اعلامیه یی را توزیع کرد که در آن نوشته شده است، "ما بزرگان وزیرستان تصمیم اتخاذ کرده ایم که از این به بعد هیچ زنی حق ندارد به ساحۀ توزیع مواد امدادی بیاید و باشندگان وزیرستان باید زنان شان را در خانه هایشان نگهدارند، در غیر آن ما به خانه هایشان خواهیم رفت و شوهران شان را مجازات خواهیم کرد."

در این اعلامیه در مورد سرنوشت زنان بیوه یا بدون همراه چیزی ذکره نشده است.

XS
SM
MD
LG