لینک های دسترسی

Breaking News

پرویز مشرف در خانه اش نظربند شد


پرویزمشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان
پرویزمشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان
پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، در پیوند با برکناری قضات ارشد در زمان تصدی ریاست جمهوری، به روز جمعه دستگیرگردید. آقای مشرف حین بازداشت مقاومت نکرد و در نظردارد تا به محکمۀ عالی استیناف طلب گردد.

اوایل روز جمعه چندین موتر پولیس مسلحانه ، پرویز مشرف فرد نیرومند نظامی سابق پاکستان را از منزلش در بیرون از اسلام آباد تا محکمه همراهی کرد.

قاضی رئیس جمهورسابق را فوراً درخانه تحت نظربند قرار داد.


قاضی همچنان به مشرف دستور داد تا در محکمۀ ضددهشت افگنی ظرف دوروز درخصوص درمورد ارتکاب کار مغایر قانون اساسی پاکستان حین زمامداری اش، حضور یابد.

محمد امجد، رهبرحزب مربوط پرویز مشرف در بیرون منزل آقای مشرف گفت که رئیس جمهور سابق، برای همکاری با هرنوع تحقیقات آماده است.

این اولین بار است که یک رئیس جمهور سابق و رئیس امور نظامی به حکم محکمۀ غیرنظامی دستگیر می شود. در پاکستان تا بحال سه کودتای صورت گرفته و بیشتر از شصت و پنج سال تحت حکمروائی نظامی قرارداشته است.

محمد عمر یک کارمند حکومتی که دریک مارکیت اسلام آباد دررابطه به آخرین اخبارصحبت میکردگفت اقدام محکمه حاوی یک پیام مهم بود.

رویداد تاریخی

پیام برای نظامیان این است که باید آنها در محدودۀ خود باقی بمانند . وی علاوه کرد آنها باید از سرحدات دفاع کنند نه اینکه درگیر مسایل داخلی گردند. حکومت داری باید توسط حکومت دموکراتیک باشد و کارعساکر دفاع از سرحدات است.


طلعت مسعود یک جنرال بازنشسته گفت تا سیسات نظامی از این بازداشت خشنود نیست اگرچه که این کار دروازه ای را به اقدام علاوه گی علیه قدرتمندترین نهادهای کشور باز می کند.

مسعود گفت: "نظامیان پاکستانی بسیارنگران خواهند شد که سایرین دستگیر ویا به همدستی متهم شوند زیرا مشرف خواهد گفت که وقتی این قضیه رویدست گرفته می شود من تنها نبوده ام. چندین قضیه برضد وی وجود داد - بناً فکر میکنم وی سعی خواهد کرد تا همکاران دیگر خود را که با وی بودند افشا سازد و این البته شبکه را وسیع خواهد ساخت."

پرویز مشرف در یک کودتای نظامی درسال ۱۹۹۹ به قدرت رسید. او درسال ۲۰۰۸ تحت تهدید استیضاح مجبوربه کناررفتن از قدرت گردید.

او قبل از بازگشت به پاکستان دراواخر ماه گذشته که برای تقریباً چهارسال در تبعید خود خواسته. در نظر داشت در انتخابات عمومی درماه می کاندید شود.

از زمان بازگشت اش، محاکم حکومتی مشرف را فاقد شرایط لازم در انتخابات دانسته اند. وی همچنان با چندین قضیۀ جنائی در زمان قدرتش مواجه است.
XS
SM
MD
LG