لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش پاکستان برای عادی ساختن وضعیت در مناطق قبایلی


به سلسلۀ سرکوبی گروه های تندرو، پاکستان میخواهد تا مناطق قبایلی پر تشنج را با ولایت خیبر پشتون خواه ترکیب نماید که یک تعداد تندروان به آن مناطق فرار نموده اند و ادعا میشود که آنها از آنجا حملات دهشت افگنی را در داخل آنکشور و در امتداد سرحدات افغانستان طرح و اجرا مینمایند.


کابینۀ نواز شریف صدراعظم پاکستان روز پنجشنبه پیشنهادات یک کمیسیون مشورتی را تصویب نمود که در ماۀ نومبر سال ۲۰۱۵ تشکیل گردیده بود تا یک آیندۀ بهتر را برای بخش های فقیر نشین مناطق قبایلی تحت کنترول حکومت فدرال بررسی نموده و مردم محروم و فقیر را از وابستگی و جلب و جذب طالبان نجات دهد.

این پلان هنوز باید توسط پارلمان پاکستان تصویب شود. در صورتیکه پارلمان آنرا به تصویب برساند شامل یک پروسۀ پنج سالۀ مزج، یک پلان ده سالۀ انکشاف و گسترش گستردۀ نظام حقوقی بشمول افزایش ۲۰ هزار پولیس در مناطقی که تحت کنترول مستقیم حکومت قرار داشته ولی یاغی و بی قانون زندگی مینماید، میباشد.


رادیو پاکستان از نواز شریف نقل قول نموده که گفته "زمان آن فرارسیده تا مردمان قبایلی در مسیر عمده داخل گردند تا احساس محرومیت آنها ختم گردد".

بعضی از تحلیل گران این حرکت نواز شریف صدراعظم پاکستان را به مثابۀ یک حرکت سیاسی حکومت وی می بینند تا شریف بتواند حمایت مردمان قبایلی را در انتخابات سال آینده جلب نماید. این پیشنهادات نتیجۀ بحث کمیسیون با ۳۵۰۰ رهبران و موسفیدان قبایلی، نمایندگان تمام احزاب سیاسی، قانوندانان، جوانان، اعضای پارلمان مناطق قبیله نشین و نظریات کمیتۀ امنیت ملی آنکشور میباشد.


افغانستان و پاکستان از دیر زمانیست که یکدیگر را متهم به ناکامی در سرکوبی گروه های تند رو مینمایند که مسؤولیت حملات مرگبار را در هردو کشور، بخصوص در سنگر های مستحکم در سرحدات دو کشور گرفته اند.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG