لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان پاکستانی: با اسلام آباد مذاکره می کنیم


احزاب مخالف سیاسی و طرفداران شان فشار را بر حکومت پاکستان افزایش داده اند تا پیشنهاد تازۀ طالبان پاکستانی را برای برگزاری مذاکرات صلح مورد غور قرار دهد.

طرفداران این طرح امیدوار اند که این پیشنهاد زمینه را برای برگزاری انتخابات صلح آمیز برابر کند. اما تحلیلگران در مورد چگونگی برخورد با شورش گرایی در آن کشور ابراز تردید می کنند.

از زمانی که طالبان پاکستان با نشر یک پیام تصویری در اوایل ماه جاری پیشنهادات و شرایط برگزاری مذاکرات صلح را تقدیم کرده اند، احزاب مخالف بر حکومت فشار وارد می کند تا از این فرصت استفاده کند.

موقف حساس برای اسلام آباد

حکومت این پیشنهاد را تا اکنون رد و یا تأئید نکرده، اما سناتور فرحت الله بابر، سخنگوی حکومت می گوید که اسلام آباد در گذشته نیز تلاش کرده برای پایان خشونت با تندروان صحبت کند. او افزود "گفت و شنود مخالفت نداریم. اما در صورتی که گفت و شنود نتیجه ندهد و آنانی که با مفکورۀ پاکستان و قانون اساسی آن مخالفت می کنند و به قوت نظامی رو می آورند، پس نیاز به اقدام ادارات تنفیذ قانون می رود."

قوای نظامی پاکستان از یک دهه به این طرف با تندوران طالب درگیر جنگ است. اما مبارزۀ نظامی تا هنوز تنوانسته شورشی ها را از امتداد سرحد افغانستان دور کند.

مقامات پاکستانی در گذشته تلاش کرده اند با طالبان معامله کرده صلح جویند، اما این تلاش ها با ناکامی و انتقاد شدید جامعۀ جهانی مواجه شده اند، اما احزاب اسلام گرا در آن کشور با استفاده از قوت نظامی علیه تندروان مخالفت می کنند.

انتقاد رسانه ها از معامله با طالبان

رسانه های پاکستانی اکنون از این روش حکومت به شکل فزایندۀ انتقاد می کنند. سرمقاله نگاران روزنامه های آن کشور به احزاب سیاسی هشدار می دهند تا از گرد هم آمدن با تندروان ابا ورزند.

احسان، که خود را سخنگوی طالبان پاکستانی معرفی می کند، به صدای امریکا گفت آن گروه تا هنوز به پینشهاد شان پابند اند و منتظر پاسخ حکومت می باشند. سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی حملات اخیر را بر قوای امنیتی آن کشور باوجود پینشهاد صلح توجیه می کند و می گوید که جنگ آنها ادامه خواهد یافت و هر گونه آتش بس وابسته چگونگی روند مصالحه با حکومت است.

مشاهد حسین، سناتور پاکستانی می گوید که زمان پیشنهاد طالبان در جریان آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در پاکستان بسیار حساس است. او افزود "با در نظرداشت حساسیت موضوع، پیشبرد روند برای حکومت فعلی کار سادۀ نیست و ممکن این روند به موضوع مورد بحث انتخابات مبدل گردد. اما مهم از همه دریافت اجماع عام بین احزاب سیاسی برای برگزاری مذاکره می باشد."

اعلام جهاد علیه حکومت پاکستان

طالبان پاکستان ادعا می کنند که دلیل جنگ آنها با حکومت، همکاریی اسلام آباد با واشنگتن در افغانستان است. تعدادی احزاب اسلامی در پاکستان می گویند که خروج قوای خارج از افغانستان طالبان پاکستانی را وادار می سازد تا از جنگ دست کشیده، به جامعه مدغم شوند.

اسد منیر، یک مقام پیشین ادارۀ استخباراتی پاکستان می گوید که صحبت با طالبان مشکل دهشت افگنی را در آن کشور حل کرده نمی تواند، اما مقامات برای درک ارادۀ اصلی طالبان، این روند را باید به پیش ببرند زیرا آن گروه به کرات حکومت پاکستان را غیر اسلامی خوانده و علیه آن جهاد اعلان کرده اند.
XS
SM
MD
LG