لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزۀ زنان پاکستانی برای تامین عدالت


زنان در پاکستان با خشونت های جنسی و ترس بیش حد به سر می برند.

گروه های حقوق بشر در پاکستان به خاطر تامین حقوق زنان در جامعۀ به گفتۀ آن گروه ها مردسالار و شدیداً سنتی، برای ایجاد تغییر در "شورای ایدیولوژی اسلامی" و سایر گروه های تندرو، با آزمون سختی مواجه است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان گزارش داده است که زنان در آن کشور اغلب با خشونت های جنسی و ترس بیش از حد مواجه اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در سال گذشته ۴۲۳ مورد تجاوز و ۳۰۳ مورد تجاوز گروهی بر زنان را ثبت کرده است.

در گزارش همچنان آمده است که در سال گذشته، هر روز حد اقل یک زن تحت نام "ننگ و ناموس و شرم خانواده" به قتل رسیده و عاملان آن قضایا، به ندرت به زندان انداخته شده اند.

خشونت از طریق اسید پاشی بر صورت زنان

در پهلوی سایر خشونت ها، در برخی موارد، زنان در پاکستان با خشونت اسید پاشی نیز مواجه اند.

سیدرا کنوال که یکتن از قربانیان حملۀ تیزاب پاشی است می گوید که او و خواهرش در ایستگاه منتظر بس بوده اند که یک مرد به طرف آنان آمده گفته است که با وی عروسی کنم.

خانم کنوال می گوید "من گفتم که نمی خواهم عروسی کنم و می خواهم زندگی خود را به پیش ببرم و فرزندم را بزرگ کنم. او برایم گفت که اگر با من عروسی نکنی، اجازه نداری با مرد دیگری هم عروسی کنی."

کنوال ادامه دوباره برایش گفته که نمی خواهد "با کسی عروسی کند."

به گفتۀ این زن، آن مرد که یک بوتل در دست داشت و پس از شنیدن جواب رد، اسید را به صورت کنوال پاش داد.

وحشت حمله اسید پاشی بر سیدرا زندگی وی را آشفته ساخته است. سیدرا می گوید "آن صحنه ها هر زمانیکه خود را به بستر خواب می اندازم یا خواب می شوم به نظرم میاید. احساس می کنم که به دنبالم است و به صورتم اسید می پاشد."

سیدرا زنی است که به خاطر عدم تن دادن به ازدواج مردی قربانی اسید پاشی شده است. با توجه به فقری که سیدار داشت، وی به محکمه رفت و به مراقبت های اندک صحی دست یافت.

عاملین قضیه سیدرا زندانی شدند، اما به گزارش کمیسیون حقوق بشر، در سال گذشته ۵۵ مورد حمله اسید پاشی بر صورت زنان در پاکستان ثبت شده ولی تنها ۱۷ تن عاملان آن بازداشت شده اند.

محدویت فعالیت فعالان حقوق بشر

کارمندان کمیسیون حقوق بشر پاکستان می گویند که پولیس پاکستان اکثراً از ثبت حتی یک مورد قضیه حمله به زنان خودداری می کند.

گروه های حقوق بشر نیز زمانی ماه گذشته با مشکل مواجه شدند که مجلس ملی پاکستان قوانین منع ازدواج اجباری کودکان را تصویب کرد.

مجلس ملی پاکستان با دیکته "شورای ایدیولوژی اسلامی" یک گروه مشورتی مذهبی جناح راست را که اختیارات قانونی دارد ایجاد کرد.

ایالت سند که مرکز آن کراچی است، به خاطر حمایت از زنان، قانون ممنوعیت ازدواج زیر سن قانونی را به تصویب رساند.

یک خانه امن برای حفاظت و نگهبانی زنان در کراچی ساخته شده که حدود ۴۰ زن در آن نگهداری می شود.

این زنان شامل کسانی اند که برخی شان از سؤ استفادۀ جنسی مردان فرار کرده اند و برخی آنان مورد تجاور قرار گرفته و فریب لفاظی های عشق شده اند.

عظمی نورانی، فعال حقوق بشر و مدیر منازل امن برای زنان است. او می گوید "ما، تا آنجایی که گروه های زنان نگران اند، خواهان حل شورای اسلامی و ایدئولوژی اسلامی استیم. این نباید بخشی از قانون اساسی باشد. شورای ملی باید آنانی را که قانون را می سازند، از قدرت برکنار کند."

او معتقد است تازمانی که توصیه های شورای ایدیولوژی اسلامی که در واقع بر ضد زنان است، ادامه می داشته باشد، وضعیت "بهبود نخواهد یافت."

XS
SM
MD
LG