لینک های دسترسی

Breaking News

پلان ایالات متحده برای حمله بر پاکستان


پلان ایالات متحده برای حمله بر پاکستان

یک روزنامۀ مشهور امریکایی میگوید، قوای نظامی ایالات متحده سرگرم انکشاف پلانی استند که در صورت طراحی حملات بر ایالات متحده- در داخل خاک پاکستان، بر آن کشور حملۀ یک جانبه نماید.

واشنگتن پوست بروز شنبه از مقامات ارشد قوای نظامی ایالات متحده نقل قول نموده میگوید، حکومت اوباما از زمان تلاش تبعۀ امریکایی پاکستانی الاصل برای حمله بر نیویارک، روی تهاجم بر پاکستان خواستار گزینه های جدیدی گردیده اند.

حکومت ایالات متحده میگوید فیصل شهزاد آموزش و حمایت مالی را از طالبان پاکستانی دریافت نمود.

شمارۀ روز شنبه این روزنامه از قول مقامات قوای نظامی ایالات متحده که نامی از آنها برده نشده است، مینگارد که ایالات متحده راه اندازی حمله بر پاکستان را تنها در یک وضعیت نهایی که اقدامات فعلی نظامی کافی نباشد، تحت غور قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG