لینک های دسترسی

Breaking News

پنیتا: هدف سربازان امریکایی خدمت به افغانستان است


سوختاندن اشتباهی نسخه های قرآن در پایگاه نظامی بگرام و کشتار 16 غیرنظامی افغان توسط یک سرباز امریکایی که خشم شدید رهبران و مردم افغانستان را در پی داشت، سبب شده است تا حمایت کمرنگ از حضور قوای نظامی امریکا در افغانستان، بیرنگ تر شود.

لیون پنیتا، وزیر دفاع ایالات متحده در سفری که به افغانستان داشت، از نزدیک با مقامات افغان در مورد رویداد های اخیر صحبت کرده وعده سپرد که عاملین آن به شدت مجازات خواهند شد.

آقای پنیتا، در مصاحبه با تلویزیون عربی زبان الحره سوختاندن نسخه های قرآن را در پایگاه بگرام توسط عساکر امریکایی یک رویداد هولناک و اشتباه سهمناک عنوان کرده گفت که در این مورد پیگرد صورت خواهد گرفت و مرتکبین آن برای عمل شان پاسخ خواهند داد.

وزیر دفاع ایالات متحده گفت که سربازان امریکایی برای کمک به افغانستان آمده اند و بروز همچو رویداد های استثنایی بیانگر اندیشۀ تمام نظامیان امریکایی یی نیست که برای خدمت در افغانستان مستقر شده اند. او گفت که مردان و زنان امریکایی به ارج گذاری و احترام به حاکمیت ملی و فرهنگ افغان ها متعهد اند.

آقای پنیتا به پاسخ جامعۀ جهانی به برنامۀ هستوی ایران نیز اشاره کرده گفت که برای اولین بار جهان در خصوص اقدامات علیه ایران متحد شده است، او دسترسی ایران به سلاح هستوی را تهدیدی برای منطقه و جهان خواند.

پنیتا گفت "نگرانی از این است که ایران در تلاش بی ثبات ساختن کشور ها و به ویژه منطقه است. آنان دهشت افگنی را ترویج کرده و از فعالیت های دهشت افگنی در سراسر منطقه حمایت می کنند. دسترسی آنها به سلاح هستوی بی نهایت خطرناک است، زیرا این امر به مثابۀ اجازه دادن به دهشت افگنی است تا از توانمندی سلاح هستوی خود را برخوردار سازند."

آقای پنیتا ایران را یک کشور منزوی از عرصۀ جهانی خوانده و رهبران آن کشور را ترغیب کرد تا نقش خود را به صفت یک عضو جامعۀ جهانی برجسته سازند.

وزیر دفاع ایالات متحده گفت که معلومات استخباراتی حاکی از تلاش سرسختانۀ ایران برای دستیابی به سلاح هستوی است ولی آن کشور تا کنون به این هدف نایل نشده است.

ایران همواره ادعا می کند که برنامۀ هستوی آن کشور برای مقاصد صلح آمیز است، اما به گفتۀ آقای پنیتا اگر هدف چنین باشد، پس چرا ایران به مفتشین ادارۀ بین المللی انرژی اتمی اجازۀ دسترسی به تاسیسات خویش را فراهم نساخت.

کشور های غربی، به ویژه ایالات متحده چندین دور تعزیرات را به هدف توقف فعالیت های اتمی ایران وضع کرده اند که آخرین مورد آن تعزیرات بر صنعت نفت آن کشور می باشد.

XS
SM
MD
LG