لینک های دسترسی

واشنگتن پست: نیروی معارف سرمایۀ حقیقی در افغانستان


بررسی مطالب مطبوعات جهان در مورد افغانستان از روزنامه های واشنگتن پوست، وال ستریت ژورنال و نیویارک تایمز.

روزنامۀ واشنگتن پوست در شمارۀ روز چهار شنبه خود تحت عنوان " نیروی معارف سرمایۀ حقیقی در افغانستان" مطلبی را به چاپ رسانیده است.

واشنگتن پوست مینگارد، افغانستان سرشار از معادن و مواد معدنی میتواند از حالت یک کشور جنگ زده و فقیر به یک کشور ثروتمند و غنی مبدل گردد.

روزنامه مینگارد، معادن بقدر کافی وجود دارد، ولی سوالی مطرح میگردد: آیا یک کشور عاری از زیربنا های استخراج معدن و نفوسی که هرگز طعم رفاه را نچشیده و دارندۀ برداشت جمعی از خود کفایی است، میتواند از این منابع بطور سازنده استفاده نماید؟

در ضمن روزنامه از قول جنرال دیفید پطریس، قوماندان قوای مرکزی ایالات متحده مینگارد که عوامل بالقوۀ فساد، درگیری میان حکومت مرکزی و ولایات، منازعات در امتداد مرز با پاکستان که اکثر معادن سرشار در آنجا موقعیت دارد و نیز شورش گرایی مجدد و غنامندی طالبان نیز میتواند به سایر مشکلات علاوه گردد.

روزنامه مینویسد، تغییر شکل معادن سربسته به فابریکات فعال استخراج معدن ممکن است ده ها سال را در برگیرد، ولی کلید اساسی برای فردای بهتر، تعلیم و تربیۀ نسل در حال رشد با فنون معاصر و تکنالوژی مورد نیاز میباشد.

روزنامه در اخیر این مطلب مینگارد، با در نظر داشت اینکه حدود ۷۰ فیصد نفوس در افغانستان زیر سن ۳۰ سال قرار دارد، و علاقه مندی زیاد این طبقه به درس و تحصیل، آرزومندی های زیادی برای ایجاد ثبات در افغانستان و زنده گی مرفع و صلح آمیز برای شهروندان آن وجود دارد.

روزنامۀ وال ستریت ژورنال در شمارۀ روز چهار شنبه خود تحت عنوان "لحظه شماری غرب برای خروج از افغانستان" در مورد زیر سوال قرار گرفتن جنرال دیفید پطریس، قوماندان قوای مرکزی ایالات متحده بروز سه شنبه در جریان جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ خدمات دفاعی کانگرس ایالات مطلبی را نوشته است.

روزنامه پاسخ پطریس به این سوال را نوشته است که آیا تعهد رئیس جمهور اوباما برای خروج قوای نظامی امریکا از افغانستان در ماه جولای سال ۲۰۱۱ مؤثق است؟ پطریس به این سوال بطور مشروط پاسخ مثبت گفته است.

وال ستریت ژورنال مینویسد، هر چند که کشور های غربی در تلاش خروج آبرومندانه از افغانستان استند ولی هنوز هم تعهدات وسیع برای راندن طالبان از افغانستان، اعادۀ دیموکراسی و ایجاد یک حکومت فعال مرکزی در آن کشور وجود دارد.

روزنامه مینویسد، ماموریت در افغانستان بدون تردید که بطی است، حمایت عامه نسبت به آن در حال تنزیل بوده و همگون به آن، تمایل سیاسی نیز رو به کاهش است.

قوای هالندی در حال خروج استند، وال ستریت در ادامه می نویسد همچنان دونالد تسک، صدر اعظم پولند هفتۀ گذشته گفت که از ناتو خواسته است، محور زمانی برای ختم ماموریت خود در افغانستان را ارایه کند. به همین سان، حمایت عامۀ برتانیه نیز نسبت به جنگ در افغانستان بی رنگ گردیده است.

روزنامه همچنین یک نظر سنجی عامه در برتانیه را که توسط شبکۀ خبری بی بی سی انجام یافته است به چاپ رسانیده است که نشان میدهد که ۶۴ فیصد مردم در آن کشور، جنگ در افغانستان را غیر قابل پیروزی میخوانند.

روزنامه در اخیر این مطلب نوشته است، پس این ماموریت چگونه خاتمه میابد؟ با اعلام موفقیت از ماموریت های قدرت های بیرون رونده از افغانستان، با ارتقای سریع ظرفیت های قوای امنیتی افغان و با لحظه شماری غرب برای خروج از افغانستان، شاید این امر زود تر از آنچه که ما فکر میکنیم، تحقق یابد.

روزنامۀ نیویارک تامیز در شمارۀ روز چهار شنبه خود مطلبی را تحت عنوان " گسترش حملات گروه های تندرو در افغانستان" به چاپ رسانیده است.

نیویارک تایمز مینویسد، گروه شورشی لشکر طیبه مستقر در پاکستان با حملات بر اهداف هندی مشخص گردیده اند، عملیات خود را در افغانستان نیز گسترش داده و افغان ها و هندی ها را بطور یکسان متحمل تلفات میسازد.

روز نامه مینگارد، این گروه که به حملات بر ممبی و مهمان خانه های هندی در کابل متهم است، هنوز هم به تلاش های خود برای هدف قرار دادن کارمندان انکشافی هندی و سایرین در افغانستان ادامه میدهد.

نیویارک تایمز از قول مقامات پاکستانی نوشته است که میگویند، بعد از این از لشکر طیبه حمایت نکرده و یا هم آن گروه را تمویل نمیکنند. اما لشکر طیبه فعالیت های خود در افغانستان، بطور خاص علیه اهداف هندی گسترش داده و به کفالت از پاکستان به مقابل نفوذ هند در افغانستان عمل متقابل مینماید. آنها شاخص دیگری را گسترش داده اند که طبق آن تندروان پاکستانی تلاش میورزند، پیامد های جنگ در افغانستان را بعد از خروج مجوزۀ قوای امریکایی از آن کشور در سال ۲۰۱۱، شکل دهند.

هر چند که اخیراً بعضی مقامات متقاعد نظامی پاکستانی و شماری از اعضای لشکر طیبه گفته بودند که خط ظریفی لشکر را از آمرین دیرینۀ آن در قوای امنیتی پاکستان جدا میسازد، ولی نیویارک تایمز از قول منابع استخباراتی نوشته است که ممکن است اکنون لشکر طیبه بیشتر به شکل مستقلانه عمل نماید.

روزنامه مینگارد، اکثر کارشناسان بدین باوراند که اکنون لشکر طیبه تهدید بزرگتر از القاعده برای افغانستان است، زیرا عمال آن از منطقه بوده و از مردم محلی غیر قابل تفکیک میباشند.

نیویارک تایمز با اشاره به استماعیۀ کانگرس امریکا در مورد تهدید افراط گرایی لشکر طیبه در افغانستان، از فعالیت این گروه در شش یا هشت ولایت خبر میدهد.

روزنامه در اخیر مطلب مینگارد، هر چندی که این گروه در حال حاضر علاقه مند به اهداف هندی است، ولی آنها میتوانند بخاطر پول، یا نفوذ و یا هم در ائتلاف با سایر گروه ها، اهداف بین المللی را نیز هدف قرار دهند.

XS
SM
MD
LG