لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ دولت اسلامی مسؤولیت حملۀ پاریس را ادعا کرد


تدابیر امنیتی در پاریس پس از حملات مرگبار افراطیون اسلامی گسترش یافته و فرانسه در سالهای اخیر در حالت آماده باش قرار دارد.

گروۀ دولت اسلامی از طریق یک آژانس خبری ادعای مسؤولیت حملۀ پاریس را نموده است. این گروه حمله کننده را ابو یوسف " یک جنگجوی گروۀ دولت اسلامی" از بلجیم معرفی نموده است.

فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه نیز میگوید تمام شواهد نشان میدهد که حملۀ شام پنجشنبه در جادۀ شانزه لیزۀ فرانسه که با عث کشته شدن یک فرد پولیس و مجروح شدن دو تن دیگر گردید، یک حملۀ دهشت افگنی بوده است.

هنوز جزییات کمی در مورد این واقعه در دست است. این واقعه در آستانۀ برگزاری انتخابات فرانسه صورت میگیرد که قرار است تا سه روز دیگر برگزار گردد

رئیس جمهور فرانسه در یک بیانیۀ تلویزیونی گفت که تدابیر امنیتی در آستانۀ انتخابات مجوزۀ روز یکشنبه شدید خواهد شد.

آژانس خبری فرانسه گزارش میدهد که حمله کننده یک نفر بوده که در فیر متقابل پولیس کشته شد .

با وجودیکه تا هنوز جزییات کمی در مورد این واقعه در دست است، اما شاهدان عینی میگویند یک مرد مسلح خود را در نزدیکی ایستگاۀ قطار آهن از یک موتر بیرون انداخته و آغاز به فیر توسط یک ماشیندار نمود.

پولیس پاریس تاحال در مورد این ادعا واکنشی نشان نداده است. اما گزارشات حاکیست که حمله کننده را پولیس می شناخت.

سربازان و پولیس پاریس بعداز حمله، اطراف منطقۀ شانزه لیزه را مسدود کرده، از سیاحین تقاضا نموده اند تا به هوتل های شان بگردند و مردم را از نزدیک شدن به صحنه منع کرده اند.

وسایل نقلیۀ اضطراری ، جادۀ وسیع مرکز پاریس بین طاق ظفر وباغ تولیری را که معمولاً مملو از سیاحین و موترها میباشد، مسدود کرده است. پنجشنبه شب ایستگاه های قطار زیر زمینی در منطقه بسته بود.

تدابیر امنیتی در پاریس پس از حملات مرگبار افراطیون اسلامی گسترش یافته و فرانسه درسالهای اخیر در حالت آماده باش قرار دارد.

رئیس جمهور ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده یک پیام تسلیت عنوانی مردم فرانسه فرستاده است. وی این حمله را " یک واقعۀ وحشتناک" خوانده گفت این مثال دیگریست که خشونت "هیچگاه ختم نمی شود".

XS
SM
MD
LG