لینک های دسترسی

Breaking News

ولسی جرگه اسناد ربانی را تایید و اسناد ایوبی را رد کرد


ولسی جرگه خواهان معرفی نامزد وزیر جدید برای وزارت زنان شده است

یک عضو کمیته مشترک ولسی جرگه برای بررسی اسناد نامزد وزیران گفت که اسناد تحصیلی نجیبه ایوبی نامزد وزیر وزارت امور زنان نیز از سوی این کمیته به دلیل اینکه لیسانس نیست،رد گردید.

کمال ناصر اصولی گفت که ولسی جرگه با ارسال نامه یی از ریاست جمهوری می خواهد که به عوض خانم ایوبی، نامزد دیگری را برای وزارت امور زنان به مجلس معرفی کند.

آقای اصولی گفت که نجیبه ایوبی هنگامی که به ولسی جرگه معرفی شده بود، سند لسانس نداشت و این سند را یک روز پیش به دست آورده است.

آقای اصولی همچنان گفت که صلاح الدین ربانی، نامزد وزیر برای وزارت خارجه از تابعیت بریتانیایی خود انصراف کرده است. او گفت که سفارت انگلستان در کابل نیز ترک تابعیت آقای ربانی را تایید کرده است.

کمال ناصر اصولی به صدای امریکا گفت که کمیتۀ مشترک بررسی اسناد نامزد وزیران امروز اسناد ترک تابعیت آقای ربانی را بررسی و آن را تایید کرده است.

کمیتۀ یاد شده روز گذشته اسناد ترک تابعیت نورالحق علومی نامزد وزیر برای وزارت امور داخله را نیز تایید کرد.

آقای اصولی گفت که ولسی جرگه از ریاست جمهوری خواسته است تا صلاح الدین ربانی و نورالحق علومی را دوباره برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

کمیته مشترک ولسی جرگه پس از بررسی اسناد تابعیت نامزد وزیران، اسناد هفت نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه رد کرد و خواستار معرفی نامزد وزیران جدید شد.

XS
SM
MD
LG