لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش پنتاگون: شبکۀ حقانی و طالبان در پاکستان پناهگاه دارند


پنتاگون می گوید جامعۀ بین المللی انتظار دارد افغانستان با گذشت زمان، سهم خود را افزایش دهد.

یک گزارش تازۀ وزارت دفاع ایالات متحده اذعان می دارد که هنوز هم طالبان و شبکۀ حقانی از پناهگاه های امن در پاکستان استفاده می کنند.

پنتاگون نگاشته است که پاکستان نیز ابراز نگرانی کرده که افغانستان اقدامات کافی در مهار حملات فرا مرزی؛ مثل حملۀ انتحاری در یک زیارتگاه صوفیان در فبروری ۲۰۱۷ در کراچی، انجام نمی دهد که این امر روابط دوجانبۀ این دو کشور همسایه را بیشتر از پیش تضعیف می بخشد.

افغانستان، پیش از این نیز پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه های امن به گروه های ضد حکومت افغانستان به ویژه طالبان و شبکۀ حقانی متهم کرده است؛ اما، پاکستان همواره آن را رد کرده و از افغانستان خواسته است"بازی ملامت دانستن" را خاتمه دهد.

مقامات افغان در داخل و خارج آن کشور در این اواخر پاکستان را بیشتر از پیش به فراهم کردن پناهگاه های امن به شورشیان ضد حکومت افغانستان و نیرو های بین المللی متهم کرده اند.

حمد الله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن روز دوشنبه در یک مناقشه با همتای پاکستانی خود گفت " تنها افغانستان، پاکستان را به حمایت از دهشت افگنی ملامت نمی کند؛ ایران و سایر کشور ها نیز همین مفکوره را دارند و دیری نخواهد گذشت که چین نیز همین موقف را اختیار کند."

تمویل نیرو های امنیتی افغان

براساس این گزارش پنتاگون تحت نام "تقویت امنیت و ثبات در افغانستان"، ادارۀ رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس این کشور، مبلغ ۴.۹۳۷ میلیارد دالر را برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در سال ۲۰۱۸ تقاضا کرده است.

کانگرس ایالات متحده مبلغ ۴.۲۶ میلیارد دالر را برای نیرو های امنیتی افغان تخمین کرده که شامل ۸۱۴.۵ میلیون دالر برای آغاز روند انتقال به نیروی هوایی افغانستان می باشد.

پنتاگون اذعان می دارد که در کنار ایالات متحده، جامعۀ بین المللی نیز در حمایت از بودجۀ نیرو های امنیتی افغان سهم خواهند گرفت که در نشست وارسا، اکثریت کشور های عضو ناتو و متحدین ائتلاف تعهد کردند در سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، در کل تقریبا ۹۰۰ میلیون دالر در سال به نیرو های امنیتی افغان کمک کنند.

در این میان حکومت افغانستان نیز موظف است، در مصارف دفاعی خود سهیم شود. در گزارش وزارت دفاع امده است که حکومت افغانستان براساس تعهد سال ۲۰۱۲ خود، کم از کم ۵۰۰ میلیون دالر را برای تمویل نیرو های امنیتی ان کشور به مصرف برساند.

در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده تاکید شده که جامعۀ بین المللی از حکومت افغانستان انتظار دارد تا با گذشت زمان، سهم خود را افزایش دهد.

وزارت دفاع ایالات متحده خواهان افزایش ۳-۵ هزار سرباز تازه نفس امریکایی در افغانستان شده است. قصرسفید به وزیر دفاع این کشور صلاحیت داده در مورد افزایش این رقم سربازان جدید امریکایی تصمیم بگیرد.

کاهش ساحات تحت کنترول دولت

بر مبنای این گزارش تازۀ پنتاگون، تا ماه فبروری ۲۰۱۷، حکومت افغانستان بر ۶۵ حصۀ نفوس آن کشور کنترول یا نفوذ داشته است، حالانکه گروه طالبان تقریبا بر ۱۱ درصد نفوس افغانستان کنترول دارد. پنتاگون در این گزارش متباقی ساحات را "در حالت متنازعه" عنوان می کند.

وزارت دفاع ایالات متحده ۲۰۱۷ را یک سال نهایت مهم برای نیرو های امنیتی افغان تلقی کرده گفته است که آن نیرو ها در "برحۀ حساس جنگ علیه شورشگرایی" قرار دارند.

در گزارش "تقویت امنیت و ثبات در افغانستان"، پنتاگون از برنامه تغیر ساختار و انکشاف نیرو های امنیتی به یک "نیروی چابک تر و کشنده تر"، خبر می دهد.

اما به باور نظامیان امریکایی ۲۰۱۷ برای نیرو های افغان "یک سال تنظیم وضعیت برای ایجاد تحرکیت" می باشد.

وزارت دفاع تاکید کرده است که نیرو های امنیتی افغان "باید بر شدت شورشگرایی غلبه حاصل کرده، جلو پیروزی های ستراتیژیک طالبان را در میدان جنگ بگیرند."

پنتاگون در این گزارش بر مبارزه علیه شاخۀ خراسان داعش تاکید ورزیده خاطر نشان کرده است که می باید نیرو های امنیتی افغان افزایش یافته، آموزش ببنند و برنامه های را به منظور تحکیم نیرو های اردو و پولیس انجام دهند و خود را در سال ۲۰۱۸ به یک نیروی تهاجمی تر مبدل سازند.

این درحالیست که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور ایالات متحده، با توجه به وضعیت امنیتی و موثریت نیرو های ویژۀ نظامی، خواهان افزایش شمار ن نیرو ها شده است

این گزارش تازۀ پنتاگون در مورد افغانستان، بر مبنای بررسی های دوره یی و برنامه ریزی های سالانۀ به دست آمده نگاشته است که نیرو های امنیتی افغان مصمم اند دیدگاه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان را برای "شکست بن بست با طالبان، گرفتن اختیار عمل و گسترش امنیت و حکومت داری بر اکثریت نفوس افغانستان، به مرحلۀ اجرا درآورده و طالبان را مجبور سازند از طریق مصالحه به صلح تن دهند و یا خطر منزوی شدن را متقبل گردند.

XS
SM
MD
LG