لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال پترییس فعالیت های ایران را مرگبار و مخرب میخواند


جنرال پترییس فعالیت های ایران را مرگبار و مخرب میخواند
جنرال پترییس فعالیت های ایران را مرگبار و مخرب میخواند

قوماندان بلند پایه نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید، پرداخت پول نقد از سوی ایران به حکومت افغانستان دور از خلوص و صمیمیت است، زیرا آن کشور در عین حال طالبان را نیز تمویل میکند.

جنرال دیوید پترییس به روز جمعه به شبکۀ فارسی صدای امریکا گفت که با در نظر داشت این که تهران از یک طرف حکومت افغانستان را کمک پولی نموده و از سوی دیگر با کمک نمودن کسانی که امنیت افغانستان را به مخاطره میاندازند آسیب میرساند، فعالیت های ایران در تناقض واقع میباشد.

جنرال پترییس گفت، ایران همیشه در افغانستان روش متناقض داشته است. وی روش ایران را در افغانستان، با تلاش های آن کشور در عراق مقایسه کرده و آن را مرگبار و ویران گر توصیف نمود.

به روز سه شنبه، ایران تأیید نمود که از چند سال بدینسو به حکومت افغانستان پول نقد پرداخته است. او خاطر نشان ساخت که هدف از مبلغ پرداخت شده، کمک در راه بازسازی افغانستان است.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان به روز دوشنبه گفت که مأمورین دفتر او خریطه های مملو از پول نقد را از ایران دریافت نموده اند. وی این پول را با پولی که از کشور های دیگر، مانند ایالات متحده به دست میاورد، متفاوت نخواند.

جنرال پترییس قوماندان عمومی قوای ناتو نیز این بیانات آقای کرزی را در رابطه با پول آمده از ایران، درست خواند، ولی مبلغ تادیه شده از سوی ایران را به مقایسه با آنچه ایالات متحده و دیگر کشور ها مهیا میکنند، اندک خواند.

XS
SM
MD
LG