لینک های دسترسی

Breaking News

پولیو، دشمن مشترک کودکان افغان و پاکستانی


درخواست کرزی از طالبان برای تطبیق واکسین پولیو
درخواست کرزی از طالبان برای تطبیق واکسین پولیو

ویروس پولیو، با زمینه های بیشتر گسترش در مناطق مرزی، به حیث یکی از نگرانی های مشترک مقامات صحی افغانستان و پاکستان است.

مقامات وزارت صحت عامۀ افغانستان روند تطبیق واکسین پولیو را در سرتاسر افغانستان موفق می دانند، اما ادعا دارند که عدم تطبیق موفقانۀ واکسین پولیو در پاکستان، به ویژه مناطق مرزی میان دو کشور، تلاشها برای ریشه کن ساختن این بیماری را در افغانستان، متاثر ساخته است.

داکتر کنشکا بکتاش ترکستانی، سخنگوی وزارت صحت افغانستان می گویدکه در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۱ واقعه در کنر و ننگرهار – ولایت های هم مرز با پاکستان – ثبت شده است که به گفتۀ وی گمان می رود از پاکستان به افغانستان سرایت کرده باشد.

سازمان جهانی صحت، نایجریا، پاکستان و افغانستان را در زمرۀ کشور های میزبان پولیو قلمداد کرده است. اما به تازگی واقعات جدید این بیماری در کشور های جنگزده چون سودان و سوریه نیز دیده شده است.

تطبیق واکسین در پاکستان

داکتر کلیم الله، معاون ارتباطات کمپاین پولیو در پاکستان می گوید که در وزیرستان شمالی و باړۀ خیبر که هم مرز با ولایت خوست و ننگرهار می باشد، مشکلات امنیتی مانع تطبیق کمپاین پولیو در آن مناطق گردیده است.

کلیم الله می گوید که در این مناطق از یکسو طالبان مانع تطبیق کمپاین پولیو می شوند و از سوی دیگر خانواده ها فکر می کنند در صورتیکه کودکان شان واکسین شوند، عقیم و نازا خواهند شد.

این مقام صحی پاکستان می گوید که تا هنوز هژده کارمند تطبیق واکسین توسط شورشیان مسلح کشته شده است.

سازمان جهانی صحت در ماه مارچ ۲۰۱۲، به دنبال ثبت ۱۹۸ واقعۀ پولیو در پاکستان ( ۳۰ در صد واقعات سرتاسر جهان در سال ۲۰۱۱) آن کشور را هشدار داد که اگر این بیماری را مهار نکند، ممکن با پیامد جدی به شمول محدودیت صدور ویزه از جانب سایر کشور های جهان مواجه شود.

مشکل افغان های ساکن در پاکستان

تطبیق نشدن برنامه های واکسین پولیو در مناطق هم مرز پاکستان با افغانستان، شاید افغان های مهاجر در آن ساحات را نیز متاثر سازد.

اما به گفتۀ کلیم الله افغان ها چه در درون کشور شان و چه در مهاجرت با ذهنیت روشن تری در برابر واکسین پولیو برخورد کرده و هیچگاهی با واکسین شدن کودکان شان مخالفت نکرده اند. او می گوید که افغانستان به هدف خود برای ریشه کن ساختن پولیو، زودتر از پاکستان موفق خواهد شد.

برای جلوگیری از سرایت پولیو از پاکستان به افغانستان به گفتۀ سخنگوی وزارت صحت افغانستان، گروه های سیار واکسین در مناطق مرزی موظف شده اند تا کودکان کمتر از پنج سال را که واکسین نشده باشند، واکسین کنند.

راه های عملی سازی تطبیق واکسین

وزارت صحت افغانستان، برای آگاهی هر چه بیشتر روستاییان، برنامه های آگاهی عامه را در همآهنگی با ملا امامان، بزرگان قومی و افراد بانفوذ راه اندازی کرده است.

سخنگوی وزارت صحت عامۀ افغانستان به رادیو آشنا گفت: "دیر نیست که وزارت صحت افغانستان به هدف ریشه کن سازی بیماری پولیو در افغانستان نایل آید."

به گفتۀ مقام های پاکستانی، هرباری که قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو در آن کشور راه اندازی شود، تدابیر امنیتی به ویژه در مناطق قبایلی بازنگری می گردد. مقام ها همچنان از تلاش ها برای مذاکره با طالبان به منظور تسهیل این روند خبر می دهند.

سازمان جهانی صحت برنامه دارد تا ۳۴ میلیون کودک را پاکستان واکسین کند. حکومت پاکستان نیز در یک ابتکار تازه تلاش دارد از نفوذ اعضای پارلمان، افراد مشهور و رهبران مذهبی کارگرفته و خانواده ها را به پذیرش واکسین و تطبیق آن برای کودکان شان قانع سازد.

XS
SM
MD
LG