لینک های دسترسی

Breaking News

پولیو در پاکستان و افغانستان در مقایسه با نایجریا بیشتر است


پولیو تنها با دو قطره واکسین وقایه شده می تواند.
پولیو تنها با دو قطره واکسین وقایه شده می تواند.

برای از بین بردن ویروس پولیو در سرحدات افغانستان هماهنگی میان کشورهای افغانستان وپاکستان باید تقویت گردد.

سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت، سالانه دو الی سه بار نشست مشترک در رابطه به تطبیق کمپاین واکسین پولیو میان مسوولین صحی افغانستان و پاکستان صورت میگیرد تا مناطق مرزی میان دو کشور تحت پوشش واکسین پولیو قرار گیرد، اما نیاز است این تلاش ها بیشتر شود.

آقای پرویز افزود که تیم صحی افغانستان در اوایل ماه جاری نشستی در پاکستان داشت و به هماهنگی بیشتر میان دوکشور هم مرز تاکید کرد.

داکتر پرویز می گوید، اگربه وعده ها و پلانهایکه در همچو نشست ها روی دست گرفته میشود، به شکل درست تطبیق میگردید امروز ویروس پولیو در هر دو کشور هم مرز وجود نمیداشت.

سردار محمد پرویز افزود در جلسات مشترک که با مسولین صحی پاکستان انجام شده است، بیشتر روی از بین بردن ویروس پولیو در مناطق سرحدی بحث میشود و اینکه کدام اقدام صورت گیرد تا این ویروس به آسانی سرایت نکند.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که در گفتگو با همتای پاکستانی اش بیشتر روی تقویت و همکاری بین المرزی تاکید کرده است.

وزیر صحت افغانستان گفت که هر دو کشور متعهد به از بین بردن ویروس پولیو است و برای از بین بردن آن نیاز به همکاری جدی و دوستانه میان دو کشور میباشد.

آقای فیروز گفت"به همین دلیل ما به توافق رسیدم که پروگرامهای مرزی را تقویت می بخشیم هماهنگی را بیشتر میکنیم تعدادی مراکزی واکسیناسیون را بیشتر شود تا از رفت وآمد ویروس پولیو از افغانستان به پاکستان واز پاکستان به افغانستان جلوگیری کنیم."

وزیر صحت تاکید کرد که پولیو مشکل هر دو کشور است و باید گامهای جدی در این راستا برداشته شود.

از آغاز سال جاری عیسوی ۳۵ قضیه مثبت پولیو در پاکستان و سه قضیه آن در افغانستان گزارش داده شده است.

XS
SM
MD
LG