لینک های دسترسی

Breaking News

تثبیت پولیو در شیندند، زنگ خطر به حوزۀ غرب افغانستان


تنها دو قطره واکسین حیات طفل تان را از فلج شدن نجات می دهد.

وزارت صحت افغانستان سه دوره کمپاین واکسیناسیون را در ولسوالی های شیندند، و ادرسکن و فارسی که در همجواری آن موقعیت دارد، روی دست گرفته اند.

مقامات صحی ولایت هرات می گویند این اقدام به دنبال تثبیت ششمین مورد پولیو مثبت در سطح افغانستان و نخستین در ولسوالی شیندند هرات صورت می گیرد.

در این دوره های تطبیق واکسین پولیو به گفتۀ مقامات صحی آن ولایت، بیش از یکصد و شصت هزار طفل زیر سن ۵ سال در این سه ولسوالی هرات واکسین خواهند شد.

مسوولان پروگرام معافیت کتله یی حوزه غرب افغانستان میگویند، این تصمیم پس از آن گرفته شد که آزمایش بیماری پولیو در نزد یک طفل 12 ماهه به نام صابره در قریه امارت ولسوالی شیندند هرات مثبت ثابت شد.

داکتر وحید رحمانی مسوول پروگرام معافیت کتله یی در هرات می گوید برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس پولیو در بین اطفال آن ولایت، تصمیم گرفته اند ولسوالی شیندند و دو ولسوالی همجوار آن - ادرسکن و فارسی - را برای مدت سه هفته شامل سه دور برنامه واکسیناسیون پولیو کنند.

آقای رحمانی"از چندی به این سو ششمین واقعۀ پولیو مثبت افغانستان در شیندند تثبیت شده و به ارتباط این موضوع به روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده مطابق با روز نهم ، دهم و یازدهم آگست در ولسوالی شیندند، ادرسکن و فارسی و همزمان در چند ولسوالی ولایت فراه هم سرحد با شیندند یک کمپاین سه روزه واکسین پولیو را برگزار خواهیم کرد."

صابره دختر دوازده ماهۀ که به پولیو مصاب شده است
صابره دختر دوازده ماهۀ که به پولیو مصاب شده است

به گفتۀ آقای رحمانی وزارت صحت افغانستان در هفتۀ بعدی آن – پانزدهم اگست - یک برنامه NID یا "روز معافیت ملی" روی دست دارند که در سراسر کشور واکسین تطبیق می شود و در هفته سوم نیز "یک برنامه کمپاین سه روزه را در آن سه ولسوالی" برگزار خواهند کرد تا از انتشار ویروس پولیو جلوگیری به عمل آید.

مسوول برنامۀ معافیت کتله یی هرات همچنان از باشندگان این سه ولسوالی می خواهد تا در برنامه های واکسیناسیون طی سه هفته آینده کارمندان صحی را همکاری کنند تا اطفال شان بیشتر از هر زمان دیگر مصونیت حاصل کنند.

آقای رحمانی می گوید"روی تطبیق این برنامه نهایت کوشا هستیم و درخواست ما از اهالی این سه ولسوالی و سایر باشندگان هرات این است که به خاطر صحتمندی طفل تان تمام اطفال یک روزه تا 5 سالۀ تان را بدون در نظر داشت مشکلات و عذر های چون طفل خواب، مریض یا مهمان آنها را به دروازه خانه برای تطبیق واکسین حاضر کنند و در صورتی که اطفال تان از واکسین بازمی ماند بعد از کمپاین آنان را به نزدیکترین کلینیک نزدیک خانه تان برده و واکسین کنید."

حمایت شهروندان شیندند

باشنده گان ولسوالی شیندند اما تنها راه جلوگیری از گسترش ویروس پولیو در این منطقه را جلوگیری از رفت و آمد مهاجرین از ولایت های جنوب چون قندهار و هلمند به شیندند عنوان می کنند.

نثار احمد باشندۀ ولسوالی شیندند هرات همچنان از علاقمندی مردم این ولسوالی برای همکاری با کارمندان صحی در تطبیق کمپاین های واکسین سخن میزند.

نثاراحمد می گوید" مردم شیندند صد فیصد علاقمند واکسین اطفالشان هستند اما متاسفانه ما با ولسوالی های بالابلوک، اناردره و خاک سفید فراه هم مرز هستیم و همین اکنون از هلمند، قندهار و فراه در ولسوالی شیندند بیجاشدگان اینجا زندگی می کنند که به این ولایات رفت و آمد داشته و سرانجام این ویروس وحشی به منطقه ما سرایت پیدا کرد و یک طفل را مصاب ساخت."

مسوولان سازمان صحی جهان یا WHO نیز این موضوع را نگران کننده خوانده می گویند در هشت سال گذشته هیچ مورد مثبتی از فلج اطفال در این ولایت نداشتند که از آنزمان تا کنون هرات به عنوان ولایت عاری از بیماری پولیو معرفی شده بود.

داکتر محمد اسماعیل صدیقی معاون حوزه یی برنامۀ پولیو در سازمان صحی جهان همچنان از مخالفین مسلح دولت میخواهد تا در پروسه تطبیق واکسین پولیو هیچ مانع ایجاد نکرده و اجازه دهند تا اطفال افغانستان از این مریضی نا علاج رهایی یابند.

آقای صدیقی با ابراز نگرانی از شیوع بیماری پولیو در هرات می گوید که با تثبیط یک واقعۀ بیماری پولیو" حتما دوصد واقعه دیگر هم وجود دارد بنابراین تقاضای سازمان صحی جهان از تمام همکاران و کسانی که در نقاط مختلف ولایت هرات و ولسوالی شیندند هستند اینست که با کمپاین تطبیق پولیو همکاری کنند و خواهش دیگر ما از برادران ناراضی دولت که در ولسوالی شیندند و سایر نقاط به سر میبرند اینست که کمپاین واکسین متعلق به اطفال است همکاری کنند تا دو قطره واکسین به دهان هر طفل برسد تا هیچ طفلی از واکسین باز نماند."

قرار است در این برنامه های معافیتی واکسیناسیون، بیشتر از یکصد و شصت هزار طفل زیر پنج سال واکسین پولیو شوند که ۸۷ هزار آنها در ولسوالی شیندند زندگی می کنند.

XS
SM
MD
LG