لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز زرق واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان


واکسین پولیو بیش از ۹۰ درصد معافیت ایجاد می کندږ
واکسین پولیو بیش از ۹۰ درصد معافیت ایجاد می کندږ

وزارت صحت عامه با تطبیق واکسین زرقی پولیو می خواهد که ویروس این واکسین را از افغانستان هر چه زوتر محو کند و امروز وزارت صحت تطبیق این واکسین را در پهلوی قطره پولیو به اطفال در افغانستان رسما آغاز کرد که به اطفال پایین تر از ۱۴ ماه تطبیق میگردد.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت گفت که این واکسین درسرتاسر افغانستان به اطفال زیر سن یکسال به صورت مجانی تطبیق میگردد.

آقای فیروز افزود که درحال حاضر بیش از یک میلیون دوز واکسین زرقی پولیو که هر دوز آن ۷.۵ دالر تمام میشود توسط اداره یونیسف واداره سازمان جهانی صحت خریداری و به افغانستان آورده شده است که به یک میلیون طفل تطبیق میگردد.

وزیر صحت گفت"امروز ما و شما شاهد معرفی واکسین زرقی پولیو در افغانستان بودیم به خاطری اینکه دولت افغانستان متعهد شده که پولیو را از افغانستان کاملا محو نماید تا اطفال دیگر فلج نشوند و صحت مند باشند".

آقای فیروز افزود که واکسین زرقی پولیو ویروس غیر فعال پولیو می باشد، معافیت خوب ایجاد میکند و موثریت آن حدود ۹۰ الی ۹۵ فیصد است که در پهلوی قطره پولیو به اطفال تطبیق میگردد.

داکتر فیروز گفت" این واکسین در تمام مناطقی که دولت دسترسی دارد کوشش میکنیم که آنرا تطبیق کنیم اما درمناطق ناامن که دولت رسیدگی هم ندارد تلاش میشود که تطبیق گردد تا پولیو در افغانستان کاملا محو شود ".

یک تن از مادران که به طفلش این واکسین توسط وزیر صحت تطبیق شده است گفت "از مادران میخواهم که به خاطر صحت طفل شان ،طفل شانرا واکسین نمایند تا فلج نگردند."

وزیر صحت گفت که اگر این برنامه به صورت درست آن تطبیق گردد درمدت سه سال آینده مرض فلج ا طفال از افغانستان کاملا محو میگردد.

درسال جاری ۱۲ واقعه مثبت پولیو دراین کشور شناسایی گردیده است.

XS
SM
MD
LG