لینک های دسترسی

Breaking News

یک واقعۀ جدید پولیو در کنر ثبت شد


شمار واقعات جدید پولیو در افغانستان در سال روان به ۱۷ مورد می رسد
شمار واقعات جدید پولیو در افغانستان در سال روان به ۱۷ مورد می رسد

وزارت صحت عامۀ افغانستان از یک واقعه مثبت پولیو در ولایت کنر در خبر داده گفتند که این نخستین مورد این بیماری در سال روان در ولایت کنر می باشد.

گلا خان ایوب،معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که این واقعه مثبت پولیو در ساحۀ اقبال ولسوالی پیچ آن ولایت شناسایی شده است.

آقای ایوب افزود که قربانی یک دختر ۳۶ ماهه است که فقط دو بار واکسین پولیو را گرفته بود. او افزود که به دلیل ناامنی و غفلت والدین، این کودک سایر دوزهای واکسین پولیو را نگرفته بود.

معاون معافیت کتلوی گفت "متاسفانه که این طفل هیچ دوز واکسین پولیو را در پروگرام روزمره نگرفته است ولسوالی پیچ یکی از ولسوالی ناامن است بعضی وقت ها ما به اطفال به دلیل درگیری ها وناامنی ها دسترسی پیدا نمیکنیم وما نتوانستیم پروگرام را تطبیق کنیم واز سوی دیگر غفلت خانواده است واین طفل مقداری که باید برایش تطبیق میشد نگرفته است وفلج شده است ".

آقای ایوب،میگوید که امروز درولایت کنر کمپاین فرعی واکسین پولیو آغاز گردیده است وبرای سه روز ادامه مییابد وآنها برای جلوگیری از ویروس این مرض به ولسوالی های همجوار این ولایت در آینده نزدیک دو دور دیگر کمپاین پولیو را نیز به راه می اندازند.

درسال جاری این هفدهمین واقعه مثبت پولیو در افغانستان میباشد. واقعات مثبت پولیودرسال جاری در ولایتهای ننگرهار،نیمروز،هرات،هلمند،کنر،فاریاب وفراه شناسایی شده است که درنتیجه آن به تعداد ۱۷ طفل هم از دختر وپسر فلج گردیده اند.

وزارت صحت عامه دلیل شناسایی واقعات مثبت پولیو وگردش ویروس آنرا دراین ولایتها رفت وآمد خانواده های این اطفال به کشور پاکستان وناامنی میدانندکه درنتیجه آن اطفال آنها نتوانسته اند که در هر کمپاین واکسین پولیو را بگیرند.

XS
SM
MD
LG