لینک های دسترسی

یک واقعۀ جدید پولیو در کنر ثبت شد


شمار واقعات جدید پولیو در افغانستان در سال روان به ۱۷ مورد می رسد

وزارت صحت عامۀ افغانستان از یک واقعه مثبت پولیو در ولایت کنر در خبر داده گفتند که این نخستین مورد این بیماری در سال روان در ولایت کنر می باشد.

گلا خان ایوب،معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که این واقعه مثبت پولیو در ساحۀ اقبال ولسوالی پیچ آن ولایت شناسایی شده است.

آقای ایوب افزود که قربانی یک دختر ۳۶ ماهه است که فقط دو بار واکسین پولیو را گرفته بود. او افزود که به دلیل ناامنی و غفلت والدین، این کودک سایر دوزهای واکسین پولیو را نگرفته بود.

معاون معافیت کتلوی گفت "متاسفانه که این طفل هیچ دوز واکسین پولیو را در پروگرام روزمره نگرفته است ولسوالی پیچ یکی از ولسوالی ناامن است بعضی وقت ها ما به اطفال به دلیل درگیری ها وناامنی ها دسترسی پیدا نمیکنیم وما نتوانستیم پروگرام را تطبیق کنیم واز سوی دیگر غفلت خانواده است واین طفل مقداری که باید برایش تطبیق میشد نگرفته است وفلج شده است ".

آقای ایوب،میگوید که امروز درولایت کنر کمپاین فرعی واکسین پولیو آغاز گردیده است وبرای سه روز ادامه مییابد وآنها برای جلوگیری از ویروس این مرض به ولسوالی های همجوار این ولایت در آینده نزدیک دو دور دیگر کمپاین پولیو را نیز به راه می اندازند.

درسال جاری این هفدهمین واقعه مثبت پولیو در افغانستان میباشد. واقعات مثبت پولیودرسال جاری در ولایتهای ننگرهار،نیمروز،هرات،هلمند،کنر،فاریاب وفراه شناسایی شده است که درنتیجه آن به تعداد ۱۷ طفل هم از دختر وپسر فلج گردیده اند.

وزارت صحت عامه دلیل شناسایی واقعات مثبت پولیو وگردش ویروس آنرا دراین ولایتها رفت وآمد خانواده های این اطفال به کشور پاکستان وناامنی میدانندکه درنتیجه آن اطفال آنها نتوانسته اند که در هر کمپاین واکسین پولیو را بگیرند.

XS
SM
MD
LG