لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت صحت: از چهار سال به اینسو واقعۀ پولیو در بلخ ثبت نشده است


تنها با دو قطره واکسین می توانید جلو ابتلا اطفال تان را به بیماری فلج دایمی بگیرید.

با وجودیکه برخی از نقاط در ولایت بلخ هنوز هم ناامن است اما مسوولین معافیت کتله یی وزارت صحت عامه می گویند که در قسمت تطبیق واکسین پولیو در آن ولایت با مشکلی مواجه نشده اند زیرا آگاهی مردم در بارۀ واکسین وجود داشته و آنان با رضاکاران همکار اند.

گلا خان ایوب معاون معافیت کتلوی این وزارت گفت که در هر دور کمپاین تمام نقاط آن ولایت تحت پوشش واکسین ضد پولیو قرار می گیرد و از لحاظ امنیتی برای تطبیق کمپاین ها به کدام مشکلی تا حال بر نخورده اند.

اما آقای ایوب این را هم می گوید که دربلخ به دلیل نبود واقعات پولیو کمپاین های فرعی واکسین راه اندازی نمی شود.

گلاخان ایوب می گوید"در حوزه بلخ ما خوشبختانه از سه چهار سال به این طرف واقعات پولیو را نداشتیم و به همین دلیل کمپاین های فرعی پولیو را در این ولایت راه اندازی نمی کنیم."

آقای ایوب از والدین می خواهد که درقسمت واکسین اطفال شان غفلت نکنند و با آمدن کارمندان صحی به پشت دروازه های شان، اطفال خود را اگر خواب باشند یا مریض، برای واکسین بی آورند تا از واکسین باز نمانند.

میرویس نوری سوپروایزر تطبیق واکسین در حوزۀ شمال به صدای امریکا گفت که مردم این مناطق از آگاهی کافی در بارۀ تطبیق و اهمیت واکسین ضد پولیو برخوردار اند به همین دلیل حین کمپاین تطبیق واکسین، با رضاکاران همکاری می کنند.

آقای نوری گفت"درولایت بلخ کدام مشکلی خاصی نیست در هر نقط وهر جایی که باشد می توانیم آن را تحت پوشش قرار بدهیم به خاطریکه مردم با ما همکار است".

مولوی عبدالرحمان نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه نیز از راه اندازی کمپاین های واکسین به خصوص واکسین ضد پولیو در آن ولایت اظهار خوشی می کند.

این عضو ولسی جرگه می گوید که در بخش پولیو در سالهای اخیر خیلی پیشرفت صورت گرفته و بسیاری از نقاط کشورعاری از ویروس پولیو شده است.

مولوی عبدالرحمن می گوید"درساحاتی که ما زندگی میکنیم یعنی در ولایت بلخ، کمپاین پولیو خیلی چشمگیر است دوره های آنرا تکمیل کرده اند وهنوز هم که ما درجریان کارشان هستیم نتیجه داده خوب است که اگر این پروسه بیشترشود فکر می کنم که شاید در آینده های نزدیک مردم ما از بسیاری مشکلات خلاص گردند."

این نماینده بلخ از باشنده های ولایت خواست که مانند گذشته با تیم های کمپاین واکسین ضد پولیو همکاری کنند تا اطفال شان واکسین گردند.

XS
SM
MD
LG