لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز کمپاین شش روزۀ واکسین پولیو در شیندند


با واکسین زرقی پولیو، مهافیت بیشتری را می توان به اطفال زیر سن پنج سال ایجاد کرد.

این نخستین دور از تطبیق واکسین زرقی پولیو به اطفال در ولسوالی شیندند ولایت هرات می باشد.

مسوولین معافیت کتلوی می گویند که به همکاری دفتر حمايت از اطفال ملل متحد و سازمان صحی جهان در نظر دارند این کمپاین را سر از روز یکشنبه بیست و ششم ماه جون که برابر است با ششم ماه سرطان، برای شش روز در آن ولسوالی ناامن هرات برگزار کنند.

داکتر غلام احمد دانش رئیس معافیت کتلوی در غرب میگوید برای مبارزه با ویروس وحشی پولیو و ایجاد معافیت دایمی در اطفال ، تطبیق این واکسین بر کودکان بالاتر از سن سه ماهه را در ولسوالی شیندند روی دست گرفته اند.

داکتر دانش همچنان از تطبیق همزمان واکسین خوراکی پولیو بر اطفال کمتر از سن سه ماه سخن میزند.

آقای دانش می گوید"شیندند در مرز ولایت های هلمند و فراه قرار دارد و به همین خاطر چندین دور کمپاین های تقویتی واکسین خوراکی پولیو را اجرا کردیم فعلا در نظر است ما واکسین زرقی پولیو را برای اطفال زیر پنج سال ولسوالی شیندند بدهیم و در کنار آن واکسین خوراکی پولیو را برای اطفال کمتر از سن سه ماه تطبیق کنیم تا سد دفاعی باشد برای مبارزه با واقعات ویروس وحشی پولیو که از ولایات همجوار حوزه ما داخل می شود. «

مسوولین صحت عامه ولایت هرات نیز با اشاره به قیمت بلند واکسین زرقی پولیو و معافیت دراز مدت آن؛ از باشنده گان ولسوالی شیندند می خواهند با کارمندان صحی همکاری کرده و تمام اطفالشان را هنگام برگزاری کمپاین واکسین نمایند.

داکتر آصف کبیر رئیس صحت عامه ولایت هرات همچنان از والدین اطفال میخواهد تا بخاطر درد حاصله از واکسین زرقی بر کودکانشان ، این واکسین را رد نکنند.

آقای کبیر به رادیوآشنا گفت "آن چیزی که توقع داریم از مردم اینست که در کمپاین شریک شده و به خصوص حوصله مندی بیشتری داشته باشند چون در در دوره های قبلی کمپاین بحث خیلی ساده بود که به دهان اطفال قطره چکانده میشد اما در این دور یک مرحله زرق پیچکاری است بناً آماده شوند که طفل شان آن درد را بپذیرد بخاطر اینکه پشت ان مطمئناً مصونیت ناشی از پولیو به ارمغان خواهد آمد خواهش ما بویژه از ساکنین ولسوالی شیندن اینست که در تطبیق کمپاین مشارکت و همکاری داشته باشند."

مولوی سید احمد حسینی مدیر اطلاعات ریاست حج و اوقاف ولایت هرات می گوید در واکسین خوراکی و زرقی فلج اطفال برای كودكان آنان سلامت نهفته است.

مولوی حسینی از خانواده ها خواست برای معافیت اطفالشان در برابر بیماری فلج اطفال، واکسین زرقی پولیو را بر کودکان شان تطبیق کنند.

پیش از این مقام های صحی واکسین زرقی پولیو را در شهر هرات و شماری از ولسوالی های ولایت فراه بر کودکان تطبیق کردند.

این مقام ها همچنان می گویند در جریان سال روان میلادی تصمیم دارند در شماری از ولسوالی های ولایت های غور و بادغیس نیز واکسین زرقی پولیو را بر اطفال تطبیق کنند.

XS
SM
MD
LG