لینک های دسترسی

Breaking News

پاپ خواستار رسیدگی به بحران مهاجرت در جهان شد


این نخستین رهبر کلیسای رومن کاتولیک است که در کانگرس امریکا صحبت می کند

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان، در کانگرس ایالات متحدۀ امریکا در مورد مسایل حساس به شمول بحران مهاجرت در شرقه میانه و اروپا، نیاز فوری به هماهنگی فعالیتهای جهانی برای رسیدگی به تغییر اقلیم و افزایش سرمایه‌داری و ماتریالیزم (ماده‌گرایی) صحبت کرد.

پاپ از همه کشورها خواست تا پای پس نکشیده و با روش بشری، عادلانه و برادرانه به بحران پناهجویان پاسخ بدهند. او تصدیق کرد که بحران کنونی مهاجرت در اروپا که آزمون بزرگی را به بار آورده است، از جنگ جهانی دوم به اینسو پیشینه نداشته است.

جمعیت کثیری برای استقبال پاپ در اطراف ساختمان کانگرس ایالات متحده جمع شده بود.
جمعیت کثیری برای استقبال پاپ در اطراف ساختمان کانگرس ایالات متحده جمع شده بود.

پاپ فرانسیس با اشاره به خشونتهای مذهبی در جهان گفت "از آنجا که هیچ مذهب و عقیده یی از بنیادگرایی مبرا نیست ما باید همواره با هر نوع بنیادگرایی مقابله کنیم، چه مذهبی و چه غیرمذهبی." اما در عین حال هشدار داد که در مقابله با افراطگرایی نباید نگاه خیر و شر و دو قطبی داشته باشیم.

پاپ به شدت از خطرات ناشی از بی عدالتی اقتصادی و تغییر اقلیم که زمین با آن روبرو است، هشدار داد. او گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست را یک چالش همگانی دانست که پیامدهای آن همگان را تحت تاثیر قرار داده است. او در راستای حفظ محیط زیست خواستار قرار گرفتن تکنالوژی در مسیر انسانی‌تر و اجتماعی‌تر شد.

لغو جزای اعدام

رهبر کاتولیک‌های جهان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار لغو مجازات اعدام درسراسر جهان، از جمله ایالات متحدۀ امریکا شد. او گفت همان طور که خواستار حفظ بشر در دوران اولیه جنینی آن است، خواستار لغو مجازات اعدام در سراسر جهان نیز است.

فرانسیس که از وی به نام پاپ فقیر یا پاپ فقرا نیز یاده شده است خطاب به قانونگذاران امریکایی گفت که یک جامعۀ سیاسی زمانی ماندگار خواهد بود که به عنوان یک رسالت و با تحرک رشد یکسان تمام اعضای اجتماع، در صدد اقناع نیازمندی های معمول اجتماعی باشد.

رهبر کلیسای رومن کاتولیک سوار بر یک موتر فیات ساده به قصر سفید و کانگرس ایالات متحده رفت.
رهبر کلیسای رومن کاتولیک سوار بر یک موتر فیات ساده به قصر سفید و کانگرس ایالات متحده رفت.

دو حزب عمدۀ کانگرس ایالات متحده – دیموکرات و جمهوریخواهان – اکثراً در شماری از مسایل داخلی و تصویب قوانین با هم اختلاف شدید داشته اند که هم اکنون نیز اختلافات بر سر شماری از مسایل وجود دارد.

پاپ به قانونگذاران امریکایی گفت "مسوولیت شما به صفت اعضای کانگرس این است تا از طریق فعالیت تقنینی، این کشور را مقتدر سازید و به صفت یک ملت رشد کنید. از شما خواسته می شود تا وقار شهروندان تان را حفظ و از آن دفاع کنید، و به مثابۀ هدف تمام سیاستمداران، منافع مشترک را دنبال کنید."

واکنش دوگانۀ کانگرس

رهبر کلیسای رومن کاتولیک، نخستین پاپ است که در کانگرس ایالات متحده سخنرانی کرد و در جریان سخنرانی ۵۰ دقیقه یی وی مکرراً با گرمی استقبال شد. او خطاب به نمایندگان مردم امریکا گفت که انقسام را کنار گذشته و با تجدید روحیۀ برادری و یکپارچگی، برای منافع مشترک سخاوتمندانه همکاری کنند.

هرچند این بیانات پاپ چندین بار به خاطر شور و استقبال اعضای کانگرس ایالات متحده قطع شد، اما به گفتۀ ناظران، شماری از اعضا با این شور و شعف همنوایی نداشتند. انقسام گروهی در میان اعضای کانگرس – هم در میان لبرال ها و محافظه کاران و هم میان دیموکراتها و جمهوریخواهان – در واکنش آنان به بخش های مختلف پیام پاپ مشهود بود.

پس از خطابۀ رئیس جمهور امریکا به ملت، این نخستین رویدادی بود که تمام ارکان حکومت امریکا را زیر یک چتر جمع کرده بود.
پس از خطابۀ رئیس جمهور امریکا به ملت، این نخستین رویدادی بود که تمام ارکان حکومت امریکا را زیر یک چتر جمع کرده بود.

سخنرانی پاپ در کانگرس امریکا، مانند خطابۀ رئیس جمهور امریکا به ملت همه اعضای مجلس نمایندگان و سنا، قضات محکمۀ عالی، معاون رئیس جمهور،، اعضای کابینۀ حکومت، رهبران عمدۀ نظامی و رهبران سایر نهاد های حکومتی امریکا را زیر یک چتر جمع کرده بود.

قرار است پاپ روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک صحبت کند.

XS
SM
MD
LG