لینک های دسترسی

Breaking News

کشت خشخاش در افغانستان هفت درصد افزایش یافته است


نشست مشترک خبری در کابل
نشست مشترک خبری در کابل

مبارز راشدی، سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر در نشست مشترک با بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد که گزارش مشترک شانرا در مورد کشت خشخاش ارایه میکردند، گفت که هفت در صد کشت خشخاش در سال جاری در افغانستان افزایش یافته و در این سال ۸۹ فیصد خشخاش در ۹ ولایت ناامن این کشور کشت شده و ۴۶ در صد خشخاش در هلمند کشت گردیده است.

در گزارش گفته شده است که سال گذشته ٥٥٠٠ تن تریاک در افغانستان تولید شده بود، در حالیکه امسال ٦۴٠٠ تن تریاک در افغانستان تولید شده است.

او افزود که در سال ۲۰۱۴ در ولایت بلخ خشخاش کشت نگردیده اما برعکس در ولایت سرپل که سال گذشته کشت خشخاش صفر بود امسال دوباره کشت گردیده است.

آقای راشدی گفت که در پلان این وزارت تخریب ۲۱ هزار هکتار زمین در سال ۲۰۱۴ جا داده شده بود اما به دلیل برگزاری انتخابات و مصروف بودن نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات فقط ٢٦٩٢ هکتار زمین از وجود خشخاش پاک گردیده است.

سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که در سال ۲۰۱۴ اولویت دولت افغانستان تامین امنیت انتخابات بود وهمه نیروهای امنیتی در امنیت انتخابات مصروف بودند وبه همین دلیل نسبت به سال ۲۰۱۳ تخریب کشتزار های خشخاش کمتر بوده است.

به گفته آقای راشدی، در سال ۲۰۱۳ به تعداد ۷۳۴۸ هکتار زمین تخریب گردیده بود.

آقای راشدی گفت که درسال جاری هنگام تخریب کشتزار های خشخاش ۱۳ تن به شمول نیروهای امنیتی جانهای خود را از دست دادند اما درسال گذشته به تعداد ۱۴۳ تن به شمول نیروهای امنیتی کشته شده بودند.

عدم اراده سیاسی

سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که برای از بین بردن کشت خشخاش اراده سیاسی وجود ندارد.

او علت افزایش کشت خشخاش را عدم اراده وجدیت درسطح بالایی دولت خواند وگفت که اراده سیاسی در مبارزه با کشت خشخاش باید تقویت وتجدید شود وگفت"ما نمیتوانیم با پدیده تریاک دوگانه رفتار کنیم".

آقای راشدی، یکی از عوامل افزایش ناامنی ها در کشور را نیز وجود خشخاش ووجود پولهای بدست آمده از کشت خشخاش در تمام لایه های افغانستان خواند و گفت که اشتباه جامعه جهانی وحکومت افغانستان این بود که باید مبارزه با خشخاش را در سطح مبارزه با تروریزم جا میدادند زیرا این هر دو قابل تفکیک نیست.

او افزود که یکی از شرایط مبارزه با کشت خشخاش وتخریب کشتزار های آن تامین امنیت است.

به گفته سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر،افغانستان امسال ناامن ترین سال خود را سپری کرد،جنگهای جبهه یی وجود داشت وبخش های مهمی از ولایات که باید با کشت خشخاش مبارزه میشد در تحت تسلط مخالفین مسلح دولت قرار داشت واز نظر کاری وضعیت خوب نبود وبه خاطر طولانی شدن انتخابات کار به رکود مواجه شد واین ارگان به چالش کشیده شد.

او افزود که پروسه تخریب درسال جاری همراه با جنگ مستقیم بود ونیروی تخریب کننده هم جنگ میکرد وهم تخریب میکرد.

دست داشتن مقامات دولت در کشت وقاچاق خشخاش

سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که بعضی از مقامات دولتی به شمول والی ها،ولسوال ها،قوماندانان امنیه،قوماندانان قول اردو ها وبعضی از روسای وزارت مبارزه با مواد مخدر،در ازدیاد خشخاش،قاچاق آن دست دارند وبعضی هم وبه اساس غفلت وظیفوی در ازدیاد خشخاش دست داشتند.

او پیشنهاد نمود که هنگام ارزیابی کار کرد والی ها وولسوالها ،ازدیاد ویا کاهش خشخاش در راس ارزیابی کارکرد آنها قرار گیر.د

آقای راشدی خاطر نشان کرد که اگر یک آجندای بزرگ برای مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد واز مقاماتی که در کشتخشخاش دست دارند وتحلل میکنند بازپرس صورت گیرد،دیگر افغانستان شاهد بالا رفتن کشت مواد مخدر نخواهد بود.

او گفت که افغانستان در سال ۲۰۱۴ در حدود ۹۰ فیصد خشخاش جهان را تولید نموده است.

افغانستان در سالهای قبلی نیز ۹۰ فیصد خشخاش جهان را تولید میکرد.

XS
SM
MD
LG