لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی جهانی از سقط جنین


مادر
گزارش سازمان ملل متحد در مورد عدم توازن نفوس از نظر جنسی حاکی است که تقدم دهی دوامدار به پسران به ویژه در هند و چین سبب شده است تا شمار فزایندۀ خانواده ها روش مصنوعی تعیین جنسیت کودکان شان را انتخاب کنند.

گزارش جدید صندوق ملل متحد برای نفوس می گوید که روش انتخاب جنسیت در جنوبشرق آسیا، بنگله دیش، افغانستان، البانیا، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و مونتی نیگرو، افزایش کسب می کند.

پی آمد ها
در این گزارش آمده است که روش انتخابی جنسیت منجر به گرایش تکاندهندۀ "ازدیاد نفوس مرد" در این ساحات شده است و کم از کم برای پنج دهۀ دیگر در جوامع یاد شده باقی خواهد ماند.

ریشه یابی
انتخاب فرزند پسر از فرهنگ محلی، دسترسی به تکنالوجی پیشرفتۀ طبی چون التراسوند (معاینات تلویزیونی) و سیاست های رسمی حکومات که شمار فرزندان یک خانواده را محدود می سازد، سرچشمه می گیرد.
پژوهشگران در سال 2010 تخمین زدند که نفوس مرد ها نسبت به زن ها در جهان 117 میلیون نفر بیشتر بود که بخش زیاد این تفاوت در چین و هند ملموس بوده است. بنا بر این پژوهشگران گفته اند که تا سال 2030 در این دو کشور نفوس مرد های مجردی که در تلاش ازدواج اند، 50 در صد نسبت به زنان افزایش می یابد.

تحلیل ها
کریستوفر گیلموتو، نویسندۀ این گزارش می گوید که سیاست گذاران باید به موضوع افزایش تولد پسران در چند دهۀ آینده رسیدگی کنند.
"این مرد ها یا پسران جوان می شوند و خود را از نظر تعداد بیشتر از زنان می یابند. پس اگر آنها به گونۀ سنتی، به ویژه در هند و چین توقع ازدواج را داشته باشند، با مشکل جدی روبرو خواهند شد زیرا توانمندی مرد به ویژه آنهایی که بنیۀ ضعیف اجتماعی-اقتصادی دارند، متاثر خواهد شد."

چین از نظر عدم توازن جنسی نفوس در صدر قرار دارد. در گزارش ملل متحد آمده است که در اکثر بخش های آن کشور تناسب جنسی تولدات در مقایسه با نفوس از حالت عادی تغییر خورده است، چنانچه از هر سه نوزاد دوی آن پسر و یکی دختر می باشد.
گیلموتر می گوید که با پیشرفت این وضعیت چنین جوامع به سوی مشکلاتی با طیف وسیع به پیش می روند.
" زمانیکه در مورد افزایش تقاضای ازدوج حرف می زنیم، در واقع در مورد صد ها میلیون نفر صحبت می کنیم. میلیون ها مردی که قادر به ازدواج نیستند. چنین افراد در شانگهای و شهر های شرقی چین زیاد بوده و با دشواری های زیادی در زمینۀ ازدواج روبرو اند."

تقدم پسرها در هند
درهند، هرچند عدم توازن جنسی در مقایسه با چین کمتر است، اما مناطقی چون پنجاب، هریانا و اتره پردیش تفاوت بلند تر از حد معمول را در نفوس زن ها و مرد ها نشان می دهد.
ارپیتا داس، از انستیتوت بین المللی علوم نفوس در ممبای می گوید که زن ها در هند در آرزوی داشتن نوزاد پسر، چندین بار عملیۀ سقط جنین را انجام می دهند که این امر صحت شان را به مخاطره انداخته و حتی آنها را تهدید به عقامت می کند.
"تفاوت نفوس از نظر جنسی در هند بسیار تحریف شده است و شاید این امر ناشی از سقط های جنین به دلیل جنسیت انتخابی نوزادان باشد. اگر زن ها دو یا سه بار جنین خود را سقط دهند، ممکن به مشکلات صحی از جمله عقامت مبتلا شوند."

دپتی سنگهـ نیز در انستیتوت بین المللی علوم نفوس در ممبای کار می کند، او می گوید که آرزومندی زنان هند به داشتن نوزاد پسر به یک سنت مبدل شده است.
"اگر آنها یک دختر داشته باشند، در واقع نمی خواهند نوزاد دوم شان دختر باشد، زیرا به دلیل سنت های موجود در هند داشتن پسر را ترجیح می دهند. پس این موضوع دلیل عمدۀ سقط های متکرر است به ویژه که جنین دختر باشد."

روش های نامطلوب
هرچند سقط جنین در هند یک عمل قانونی است، ولی شمار زیاد زن ها به دلیل پرهزینه بودن این عملیه، در تلاش سقط جنین توسط افراد غیر مسلکی اند.
اما، زنان متمول شهری در هند در هوای داشتن نوزاد پسر بار بار جنین دختر را سقط می دهند.
سنگهـ می گوید که روش انتخابی جنسیت هرچند که در هند منع شده است، اما باز هم انجام می یابد. او می افزاید که سنت دادن جهیز عروسی از سوی عروس با وصفی که غیرقانونی عنوان شده است، بازهم انگیزه یی است که سبب می شود زن ها جنین دختر را سقط دهند.
"اکثر سقط های ناشی از گرایش به جنسیت انتخابی است، ما باید نخست روش انتخابی جنسیت را متوقف سازیم، هرچند این عمل منع قرار گرفته است اما نه در عمل. فقر نیز یکی از انگیزه های اساسی است به ویژه زمانی که بحث جهیز عروسی در میان می آید. پس مردم باید تعلیم یافته شوند و فقر کاهش داده شوند."

گیلموتو می گوید که رسم و رواج های کنوین خانواده ها در بعضی حصص چون نام خانوداگی، قواعد میراث و حقوق طلاق نیز باید تعدیل شود تا تعادل مناسبی در زمینۀ نفوس زن ها و مرد ها به میان آید.

گزارش: ران کوربن/صدای امریکا
برگردان: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG