لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: گروگان گیری در زابل توطیه و جنگ روانی است


رئیس جمهور غنی می گوید که در مذاکرات صلح ارزشها معامله نخواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که جنگ کنونی افغانستان ابعاد مختلف دارد که یک بعد آن جنگ روانی است. او گفت که اختطاف ۳۰ مرد هزاره در زابل جزء از این جنگ روانی و توطیه در مقابل وحدت ملی افغانستان است.

رئیس جمهور غنی در مراسم فراغت اکادمی ملی نظامی افغانستان گفت که به قوای خاص دستور داده است تا برای رهایی این مردان عملیات کنند و در این عملیات تا کنون ۶۹ تن از مخالفین دولت کشته شده اند.

آقای غنی گفت که صد ها توطیه برای نفاق افگنی در برابر وحدت ملی افغانستان وجود دارد و به گفتۀ وی مردم باید متوجه این جنگ روانی باشند. او گفت "هر کسی که جان و مال افغانها را بدون دلیل به خطر می اندازد، ما آماده استعمال مشروع قوه مقابل اش استیم."

رئیس جمهور افغانستان همچنان هشدار می دهد که افغانستان جای جنگ نیابتی هیچ کشور نیست و هر کشوری که تلاش کند در افغانستان جنگ نیابتی راه اندازی کند به گفتۀ وی خود ضرر می کند.

محمد اشرف غنی همچنان اطمینان می دهد که در مذاکرات صلح با ارزش های ملی و دستآوردهای افغانستان با هیچ کشوری معامله نکرده و نخواهد کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که درمراسم فراغت ۵۴۹تن افسران اکادمی نظامی مارشال محمد قسیم فهیم سخن می زدگفت صلح هدف وی است و برای آوردن صلح تلاش دوامدار خواهد کرد.

او گفت " اجماع این جامعه برای صلح است اما صلحی که ارزش ها و دست آورد های ما را حفظ کنیم، صلحی که از قوت باشد نه از ضعف، صلحی که شفاف و واضح باشد نه پشت پرده، هدف ما این است که منطقه بدون صلح و ثبات دوامدار و روابط مساوی بین دولت های آزاد به ثبات رسیده نمی تواند."

رئیس جمهور همچنان گفت که صلح قربانی و گذشت می خواهد اما به گفته او مهمتر از همه این است که صلح به تدبیر و اجماع نیاز دارد.

رئیس جمهور افغانستان در حالیاز عدم معامله گرایی در مذاکرات صلح اطمنان میدهد که گزارش ها ضد و نقیض در مورد آغاز مذاکرات با مخالفین نیز منتشر شده است.

در این حال آگاهان سیاسی گنگ بودن این پروسه و اظهارات ضد و نقیض در این مورد را پرسش برانگیز و نگران کننده میخوانند و از حکومت میخواهند که اجندای صلح را با مردم شریک ساخته و شرایطی را که در مذاکرات صلح مخالفین دولت مطرح میکنند با مردم افغانستان در میان بگذارد.

XS
SM
MD
LG