لینک های دسترسی

Breaking News

غنی ساختمان جدید وزارت دفاع را افتتاح کرد


ساختمان این تعمیر ۲۰۰ میلیون دالر هزینه برداشته است
ساختمان این تعمیر ۲۰۰ میلیون دالر هزینه برداشته است

رئیس جمهور افغانستان ضمن افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع ملی از کمکهای ایالات متحدۀ امریکا و آلمان برای اعمار این ساختمان ابراز امتنان کرد.

محمد اشرف غنی گفت که افغانستان با جامعه بین المللی یک اتحاد و همکاری محکم دارد که به اساس منافع مشترک واهداف مشترک ایجاد شده است. او افزود که این همکاری در آینده موجب ثبات، امنیت و رفاه سرتاسری در افغانستان و منطقه خواهد شد.

رئیس جمهور غنی گفت که با افتتاح این ساختمان اردوی ملی کشور یک قدم بزرگ به طرف قوی شدن و نهادینه شدن بر می دارد.

غنی گفت"ما دراین تالار حضور داریم از این جهت نیست که برای ما هدیه صلح داده شده است ما حضور داریم چون اولاد های ما درمیدان جنگ استقلال افغانستان را تامین کرده اند."

رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح "پنتاگون کوچک" از هند به خاطر مساعدت چهار هیلیکوپتر ابراز امتنان کرد. او همچنان از بارگیری طیاره های جنگی برای افغانستان خبر داد و گفت که در سه هفتۀ آینده اولین دسته آن به قوای هوایی کشور تسلیم داده می شود.

ساختمان جدید وزارت دفاع ملی در پنج طبقه حدود ۲۰۰ میلیون دالر هزینه برداشته است و در مدت شش سال اعمار شده است. این ساختمان دارای ۷۴۰ اتاق بوده و گنجایش ۱۹۹۰ کارمند را دارد. ساختمان یاد شده در برابر زلزلۀ با شدت ۹ ریکتر مقاومت دارد.

در محوطۀ ساختمان جدید وزارت دفاع یک قاغوش برای افسران و سربازان، یک پایگاه جانبی و یک دستگاه جداگانۀ برق جا داده شده است. همچنان این ساختمان از امکاناتی چون محل ورزش، کلینیک ها، محاکم نظامی و تاسیسات اطفائیه نیز برخوردار است.

مبل و فرنیچر، وسایل و تجهیزات کامپیوتری تعمیر جدید وزارت دفاع افغانستان ۳. ۳۳ میلیون دالر هزینه برداشته است و تنها ۱۲ میلیون دالر صرف تکنالوژی عصری کمپیوتری این ساختمان شده است.

XS
SM
MD
LG