لینک های دسترسی

Breaking News

مصرف فقط %۵۵ بودجۀ انکشافی در یک سال گذشته در افغانستان


رئیس جمهور غنی می گوید که یافتن پول و مصرف آن دو مسئلۀ جداگانه است.
رئیس جمهور غنی می گوید که یافتن پول و مصرف آن دو مسئلۀ جداگانه است.

رئیس جمهور افغانستان می گوید که تمام وزیران کابینۀ آن کشور برنامه‌های شان را بر اساس تصویب بودجه ملی ترتیب کرده اند و مجبور می‌باشند آن مواردی را که در بودجه وجود دارد، عملی کنند.

محمد اشرف غنی با تاکید بر مصرف منظم و به جای بودجه گفت "پول پیداکردن یک چیز است، پول مصرف کردن یک چیز دیگر، خبر خوب این است که وزیر مالیه برای تان می‌گوید که پول پیدا کرده است، اما خبر بد این است که سال گذشته فقط ۵۵ فیصد بودجه مصرف شده است."

سال مالی افغانستان از ماه جدی آغاز می‌گردد و شورای ملی مکلف است که پیش از رفتن به رخصتی زمستانی بودجۀ ملی را رد یا تأیید کند.

ولسی جرگۀ افغانستان پیش از رفتن به تعطیلات زمستانی با اکثریت آرا بودجۀ سال ۱۳۹۵ را که حدود نه و نیم میلیارد دالر می شود، تصویب کرد که دو سوم آن بودجۀ عادی و یک سوم آن بودجۀ انکشافی می باشد.

رئیس جمهور افغانستان در نشستی با اعضای شورای ملی افغانستان در ارگ گفت که به حیث رئیس سه قوه خود را مکلف می‌داند که به قوه‌های مقننه، اجرائیه و قضائیه به یک چشم ببیند.

نگرانی‌ها در بخش امنیت

مسألۀ امنیت و خروج نیروهای امنیتی از برخی ولسوالی‌ها موضوع دیگری بوده که در نشست اعضای شورای ملی و کابینۀ افغانستان روی آن بحث شده است.

این موضوع برخی از اعضای شورای ملی را نگران کرده است و در این مورد از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه خواستار وضاحت شده اند.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این نشست گفت که بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی و بحث‌های جدی در این باره، سرانجام تصمیم گرفته شده است که پوسته‌های دورافتاده را از ولسوالی‌ها بردارند.

رئیس اجرائیۀ افغانستان گفت که این تصمیم به مفهوم واگذاری ولسوالی‌ها و مناطق به مخالفین مسلح نیست.

XS
SM
MD
LG