لینک های دسترسی

Breaking News

کابینۀ حکومت وحدت ملی اعلان شد


کابینۀ جدید ۱۰۶ روز پس از ایجاد حکومت وحدت ملی اعلان شد
کابینۀ جدید ۱۰۶ روز پس از ایجاد حکومت وحدت ملی اعلان شد

به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نام های ۲۵ نامزد وزیر، رئیس امنیت ملی و رئیس دافغانستان بانک اعلان شد که قرار ذیل است:

شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع ملی

نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله

صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه

غلام جیلانی پوپل نامزد وزارت مالیه

احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه

گل زلمی یونسی نامزد وزارت معارف

نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان

داکتر عباس بصیرنامزد وزارت فواید عامه

فیروز الدین فیروز نامزد وزارت صحت عامه

یعقوب حیدری نامزد وزارت زراعت و آبیاری

داود شاه صبا نامزد وزارت معادن

برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی

نصیر احمد درانی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات

خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی

محمود صیقل نامزد وزارت انرژی و آب

سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی

سید حسین عالمی بلخی نامزد وزارت عودت مهاجرین

فیض محمد عثمانی نامزد وزارت حج و اوقاف

فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر

ای سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ

قمرالدین شینواری نامزد وزارت سرحدات و قبایل

سردار محمد اوغلی نامزد وزارت اقتصاد

سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت و صنایع

رحمت الله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی

خلیل صدیق نامزد ریاست د افغانستان بانک

فیض الله ذکی نامزد وزارت ترانسپورت

شاه زمان میوندی نامزد وزارت امور شهری

و این هم زندگینامۀ مختصر اعضای جدید کابینه که از منابع مختلف به دست آمده است.

۱ - شیر محمد کریمی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی افغانستان ۶۹ ساله بوده پیش از نامزد شدن به پست وزارت دفاع ملی، لوی درستیز اردوی ملی افغان بود. کریمی از حربی پوهنتون افغانستان فارغ شده و در مکتب نظامی سنت هرست بریتانیا و مکاتب نظامی ایالات متحده نیز برای مدتی در بخش نظامی تحصیل کرده است.

۲-فیض الله ذکی نامزد وزیر وزارت ترانسپورت ۵۶ سال عمر دارد و یکی از اعضای ارشد حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است. آقای ذکی در دور پانزدهم شورای ملی افغانستان عضو ولسی جرگه بود. او در زمان مبارزات انتخاباتی یکی از سخنگویان محمد اشرف غنی بود. فیض الله ذکی اکنون هم رئیس دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان است.

۳-غلام جیلانی پوپل نامزد وزیر وزارت مالیه ۵۹ سال عمر دارد و از فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ شده است. آقای پوپل معاون حزب افغان ملت می باشد و از چندین سال به اینسو به حیث رئیس اداره ارگانهای محلی ایفای وظیفه نموده و مشاور حامدکرزی رئیس جمهور پیشین در امور حکومتداری نیز بود.

۴-سعادت منصور نادری نامزد وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین پسر سید منصور نادری متولد سال ۱۳۵۵ است. آقای نادری در رشتۀ اقتصاد و تجارت بین المللی از پوهنتون نارت لندن به درجۀ لسانس فارغ شده است. نادری از اعضای ارشد حزب پیوند ملی افغانستان می باشد. او پیش از نامزد شدن در پست وزارت به حیث عضو هیأت مدیرۀ بانک مرکزی افغانستان کار کرده است.

۵- آی سلطان خیری نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵۰ سال عمر دارد و در رشتۀ زبان و ادبیات ترکی درجۀ دوکتورا دارد. خیری پیش از نامزد شدن به پست وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث استاد در پوهنتون کابل و رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ ایفای وظیفه کرده است.

۶-فیض محمد عثمانی نامزد وزیر وزارت حج واوقاف در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی درجۀ لسانس دارد. آقای عثمانی پیش از این به حیث استاد پوهنتون و گردانندۀ برنامه های دینی تلویزیون خصوصی طلوع کار کرده است.

۷-فیروز الدین فیروز نامزد وزیر وزارت صحت عامه ۴۶ سال عمر دارد و در بخش مدیریت و رهبری از یکی از پوهنتون های انگلستان درجۀ لسانس دارد.

۸-عباس بصیر نامزد وزیر وزارت فواید عامه ۴۶ سال عمر دارد و تحصیلات وی به درجۀ دوکتورا در رشتۀ محیط زیست است. آقای بصیر پیش از این معین پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، رئیس دفتر کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون ها بود.

۹-فیض الله کاکر، نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر ۶۰ سال دارد و از فاکولتۀ طب کابل فارغ شده است. آقای کاکر پیش از این معین وزارت صحت عامۀ افغانستان و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در امور صحی بود.

۱۰-داود شاه صبا نامزد وزیر وزارت معادن وصنایع در سال ۱۳۴۲ تولد شده و در رشتۀ زمین شناس تا مقطع دوکتورا تحصیلات دارد. آقای صبا پیش از این به حیث والی هرات و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ایفای وظیفه کرده است.

۱۱-قمرالدین شینواری نامزد وزیر وزارت سرحدات ۵۲ سال عمر دارد و در رشتۀ شرعیات تا درجۀ لسانس تحصیلات دارد.

۱۲- خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۵۷تولد شده و در رشتۀ ادارۀ عامه و حکومتداری ماستری دارد. خانم افغان پیش از این در دفتر GIZ آلمان که در افغانستان فعالیت دارد، کار می کرد.

۱۳- شاه زمان میوندی نامزد وزیر وزارت انکشاف شهری در سال ۱۳۵۶تولد شده و در بخش اقتصاد ماستری دارد.

۱۴ - نورالحق علومی نامزد وزیر وزارت داخله ۶۸ سال عمر دارد و تا سویۀ لسانس تحصیلات عالی دارد. آقای علومی در گذشته عضو حزب دموکراتیک افغانستان بود و زمانی هم به حیث والی کندهار ایفای وظیفه کرد. او اکنون رئیس حزب متحد ملی افغانستان بوده و در دور پانزدهم ولسی جرگه نماینده مردم کندهار بود. علومی عضو ایتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله نیز می باشد.

۱۵-صلاح الدین ربانی نامزد وزیر وزارت خارجه که پسر برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان می باشد درسال ۱۳۵۰تولد شده و از پوهنتون کینگستون بریتانیا در رشتۀ مدیریت تجارت و از پوهنتون کولمبیای نیویارک در رشتۀ روابط بین المللی ماستری دارد. او پیش از این رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود.

۱۶-سردار محمد رحیمی نامزد وزیر وزارت تجارت در سال ۱۳۵۶تولد شده و لسانس خود را در بخش انجینری محیط زیست از پوهنتون علوم طبی تهران گرفته است. او در رشتۀ علوم سیاسی ماستری داشته و نیز در بخش جغرافیای سیاسی از پوهنتون تهران دوکتورا دارد. رحیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی کابل استاد بوده و عضو حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق است.

۱۷-برنا کریمی نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ۴۱ سال عمر دارد و در رشتۀ بازاریابی تجارتی لسانس و در بخش مدیریت از پوهنتون فینیکس ایالات متحده درجۀ فوق لسانس دارد. آقای کریمی در زمان حکومت حامد کرزی معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری و بعد از آن به صفت سفیر افغانستان در کانادا ایفای وظیفه کرده است.

۱۸-محمود صیقل نامزد وزیر وزارت انرژی وآب ۵۳ سال عمر دارد و در رشتۀ توسعۀ بین المللی تا مقطع فوق لسانس در پوهنتون دیکین و کانبیرای آسترالیا تحصیل کرده است. آقای صیقل در گذشته به حیث معاون وزیر خارجه، سفیر افغانستان در آسترالیا و نیوزیلند ایفای وظیفه کرده است.

۱۹-نجیبه ایوبی نامزد وزیز وزارت زنان ۴۶ سال عمر دارد و در رشتۀ زبان و ادبیات از انستیتیوت پیداگوژی پروان درجۀ لسانس دارد. خانم ایوبی پیش از نامزد شدن در این پست به صفت رئیس نهاد رسانه یی کلید گروپ ایفای وظیفه می کرد.

۲۰-احمد سیر مهجور نامزد وزیر وزارت عدلیه ۴۹ سال عمر دارد. او در پاکستان دررشتۀ علوم سیاسی تحصیل کرده است. آقای مهجور پوهنتون نانتیزی پاریس در رشته فلسفه سیاسی، از پوهنتون سوریورن از رشته جامعه شناسی و از پوهنتون روین آن کشور در رشته توسعه محلی سه فوق لیساس دارد. مهجور همچنان از پوهنتون روین در رشتۀ جامعه شناسی دکتورا دارد. او پیش از این در یکی از پوهنتونهای فرانسه استاد بوده است.

۲۱-زلمی یونسی نامزد وزیر وزارت معارف ۵۷ سال عمر دارد و از فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درجۀ لسانس دارد. یونسی عضو جمعیت اسلامی و مشاور عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می باشد.

۲۲- سردار محمد رحمان اوغلی نامزد وزیر وزارت اقتصاد ۵۰ سال عمر دارد. آقای اوغلی در رشته رادیو و تلویزیون فوق لسانس دارد و در دور پانزدهم شورای ملی، نمایندۀ فاریاب در ولسی جرگه بود. اوغلی ابتدا عضو جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم بود اما بعداً عضو ایتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله شد.

۲۳ - نصیراحمد درانی نامزد وزیر وزارت انکشاف دهات ۶۲ سال عمر دارد. او فوق لیسانس در رشته توسعه شهری دارد و پیش از این معاون وزارت معادن وصنایع بود.

۲۴- سید حسین عالمی بلخی نامزد وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ۵۸ سال عمر دارد. آقای بلخی در دور پانزدهم شورای ملی افغانستان نمایندۀ مردم کابل در ولسی جرگه بود. آقای بلخی در زمان ریاست جمهوری برهان الدین ربانی، وزیر تجارت بود.

۲۵- یعقوب حیدری نامزد وزیر وزارت زراعت در سال ۱۳۴۰تولد شده و در رشتۀ پیداگوژی ماستری دارد.

- رحمت الله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی در سال ۱۳۴۸ تولد شده و تحصیلات خود را به سویه لیسانس در رشته انجنیری ساختمانی به پایان رسانده است. آقای نبیل در زمان حکومت حامد کرزی در پست های معاون روابط داخلی شورای امنیت ملی افغانستان، رئیس ادارۀ محافظت رئیس جمهور افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی کار کرده است. نبیل درحال حاضر نیز سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی می باشد.

- خلیل صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان در سال ۱۳۲۸ تولد شده و در بخش اقتصاد درجۀ لسانس دارد. آقای صدیق پیش از این در پستهای رئیس اجرایی بانک بین المللی افغانستان و عضو هیات اداری بانک مرکزی کار کرده است.

قرار است تمام مقام های یاد شده به زودی برای کسب رای اعتماد ولسی جرگه به شورای ملی افغانستان معرفی شوند.

XS
SM
MD
LG