لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: 'گروگان گیری یک شغل پر درآمد در افغانستان'


واشنگتن پست: 'گروگان گیری یک شغل پر درآمد در افغانستان'

روزنامه واشنگتن پست درشماره امروزی اش خبرمیدهد که سه تن ازکارمندان بشری یک دفتر فرانسوی به نام اکتد ازقید گروگیران آزاد شده اند.

روزنامه از قول منابع ولایت فاریاب می نویسد که ایشان به وساطت تعدادی از بزرگان این ولایت آزاد شده اند. گرچه درابتدأ گروگان گیرندگان خواهان پول دربرابررهایی آنها شده بودند ولی بعداً این کارمندان را رها کرده اند.

واشنگتن پوست می نویسد درافغانستان گروگان گیری یک شغل پردرآمدی شده است و تعدادی ازقوماندانان شورشیان و دسته های تباه کار به این کار دست می زنند.

گفته می شود که موسسۀ "اکتد" مصروف فعالیت هایی عمرانی و غیره در تعدادی ازقریه های ولایت فاریاب بوده است.

یک منبع این موسسه می گوید که ممکن این گروگان گیری سبب شود تا فعالیتهای اکتد درین ولایت تا اندازه ای کند شود.

واشنگتن پست می نویسد، درگذشته ها بیشتر شورشیان درنواحی جنوب کشور متمرکز بودند ولی درسالهای اخیر آنان دربرخی ازجاهای ولایات شمال کشور نیز تبارز می کنند.

XS
SM
MD
LG