لینک های دسترسی

Breaking News

رد ادعاهای رشوه ستانی در انتخابات افغانستان توسط خانمی از هنگری


رد ادعاهای رشوه ستانی در انتخابات افغانستان توسط خانمی از هنگری

روزنامه واشنگتن پست به ادامه مطلبی در مورد خانمی از هنگری که متهم به رشوه ستانی گردیده بود، نوشته است یک خانم تبعه کشور هنگری در نوار تصویریی که از طرف مقامات انتخابات افغانستان برداشته شده و او را در حال صحبت روی مبالغی در رابطه به انتخابات نشان میداد ؛ گفته است وی خانمی نیست که در این نوار دیده میشود ، و در خواست رشوه را نیز رد نموده است .

روزنامه به ادامه این موضوع که چندی پیش از طریق یک شبکه تلویزیونی به نشر رسید ، می نویسد نسیرین ماگدا کتونا یک ناظر انتخابات و آمر بنیاد افغانستان خود را قربانی یک حمله بدخواهانه سیاسی می پندارد . روزنامه از قول خانم ماگدا کتونا نوشته است که وی یک کارشناس نامدار در افغانستان بوده و در جریان انتخابات پارلمانی افغانستان هیچ کار نادرستی انجام نداده است . وی نوار تصویری را یک ساخته کاری ابتدایی عنوان نموده است .

روزنامه واشنگتن پست در مورد پس منظر این رویداد تبصره می کند برای اولین نام این خانم زمانی مطرح گردید که شبکه تلویزیونی امروز نوار تصویریی را پخش نمود که یک خانم خارجی را نشان میداد که در رابطه به انتخابات رشوه تقاضا می نمود . روزنامه اضافه می کند شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات این خانم را شناسایی نموده گفتند کاری را که وی انجام داده است مخالف قوانین افغانستان می باشد .

روزنامه واشنگتن پست در رابطه به ادعای خانم نسرین ماگدا کتونا که این مساله را رد نموده است

می نویسد خانم کتونا می گوید یک مشاجره خصوصی با نجیب الله کابلی صاحب امتیاز شبکه تلویزیونی امروز ، که یک کاندید ولسی جرگه می باشد ، امکان دارد دلیل هدف قرار گرفتن وی باشد. روزنامه به ادامه اظهارات خانم ماگدا می نگارد در ایمیلی که وی در روز انتخابات نوشته است تذکر داده شده در جریانی که وی مشغول بازدید یک مرکز رای دهی در شرق کابل بود ، آقای کابلی با 6 مرد مسلح داخل شده و مانع دخول وی گردیدند . خانم ماگدا گفته است که به باور وی این افراد با پر کردن صندوق های رای دخیل بوده اند ، و وی از جریان به کمیسیون انتخابات ، خبر داده است .

روزنامه در ادامه تذکر داده که آقای کابلی رفتنش را به کدام مرکز رای دهی در روز انتخابات و یا دخیل بودنش را در پر کردن صندوق های رای ، رد نموده است . کابلی گفته است که خانم کتونا ، همان زنی است که در نوار تصویری که از تلویزیون وی بخش گردید ، دیده میشود .

روزنامه لوموند در شماره روز پنجشنبه خود در رابطه به کشته شدن یک گروگان بریتانیایی که چندی پیش در جریان عملیات رهایی وی اتفاق افتاد ، طی مقاله یی یافته های جدیدی را منتشر نموده است .

روزنامه از قول ویلیلم هیگ وزیر خارجه بریتانیا می نویسد لیندا گروف گروگان بریتانیایی که در جریان عملیات نیرو های افغان و امریکایی برای رهایی وی ، در ماه اوکتوبر در افغانستان کشته شد ، به اثر زخمایی ناشی از بم دستی که نیرو های امریکایی پرتاب نموده بودند ، جان سپرده است .

لوموند از قول وزیر خارجه بریتانیا ادامه میدهد مرگ لیندا گروف به اثر داخل شدن پارچه هایی به سر و سینه وی صورت گرفته است . وزیر خارجه بریتانیا گفته است عناصری از نیرو های خاص ایالات متحده که در گیر این مساله بوده اند ، مجازات گردیده اند .

XS
SM
MD
LG