لینک های دسترسی

Breaking News

امر دستگیری مأمورین: جلوگیری از فساد یا اعمال نفوذ بر روند انتخاباتی؟


امر دستگیری مأمورین: جلوگیری از فساد یا اعمال نفوذ بر روند انتخاباتی؟

دفتر لوی سارنوالی افغانستان امر دستگیری چندین مأمور ارشد انتخاباتی را صادر نموده، و یک مأمور ملل متحد را از ارگان نظارتی انتخابات به رشوت گیری متهم کرده است. این اقدامات منازعه روی نتایج انتخابات ماه سپتمبر را شدت بخشیده است.

رحمت الله نظری، معاون سارنوالی افغانستان روز پنجشنبه امر دستگیری ها را در کابل اعلام نمود. دو تن آنها از کمیسیون مستقل انتخابات و دو تن دیگر از تجارت انتقال پول معرفی شده، که همۀ آنها افغان میباشند.

به گفتۀ نظری امر دستگیری برای نور محمد نور، سنخگوی کمیسیون مستقل انتخابات و شفیق کوهستانی، مسئول امور تکنالوژی کمیسیون صادر شده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه اشاره نمود که نتایج نهایی انتخابات اعلام شده، ولی از کمیسیون انتخاباتی افغانستان ابراز حمایت ننمود. او از کاندیدانی که در انتخابات برنده نشده اند، مطالبه کرد تا به خشونت دست نزده، و شکایات خویش را به مقامات عدلی و قضایی تحویل دهند.

در همین ارتباط، مجلۀ اکانومست مطلبی را به چاپ رسانیده از زد و بند های سیاسی و منازعات هفتۀ گذشته در افغانستان نقد کرده است.

مجله در قسمتی از مطلب نگاشته است که اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه مایۀ رنجش رئیس جمهور افغانستان شده باشد. حزب مخالف دست آورد های قابل ملاحظۀ داشته است، ولی به عقیدۀ نویسنده، بدتر از آن اشتراک کمرنگ پشتون ها در انتخابات ولسی جرگه بود که دلیل آن تقلب و امنیت ناکافی بوده است.

در مطلب اکانومست آمده است که آقای کرزی پیش بین این وضع از قبل بوده است. مأمورین افغان گفته اند که او به کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داده تا نتایج را عوض نمایند. و برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که در آن کمیسیون انتخابات تقلب های به طرفداری رئیس جمهور کرزی را نادیده گرفت، این بار کمیسیون انتخابات 24 کاندید را، اعم از طرفداران و مخالفین رئیس جمهور را صلب صلاحیت کرده است.

در ادامۀ مطلب مجلۀ اکانومست آمده است که رئیس جمهور افغانستان مداخله در امور انتخاباتی را پایان نداده است. برای هفته ها دپلومات های غربی بیم داشتند که رئیس جمهور افغانستان نتایج انتخابات را فسخ خواهد کرد. چنین اقدامی، کشور را به ماه ها بحران قانون اساسی مواجه خواهد ساخت.

در مورد مشکل ناشی از نتایج انتخابات در ولایت غزنی و موقف کمیسیون انتخاباتی، مجله نوشته است که رئیس جمهور شاید تنها یک راه حل سیاسی را قبول نماید. در نتایج ابتدایی ولایت غزنی، برندۀ تمامی 11 کرسی ولایت غزنی، که اکثریت نفوس آن پشتون میباشد، اقلیت هزاره شده است. در ختم مطلب اکانومست آمده است که راه حل سیاسی به معنی رد نتایج انتخابات و نگهداشت نمایندگان فعلی آن ولایت در مجلس نمایندگان افغانستان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG