لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: بحران سلب اهلیت شماری از وکلای ولسی جرگه


واشنگتن پست: بحران سلب اهلیت شماری از وکلای ولسی جرگه
واشنگتن پست: بحران سلب اهلیت شماری از وکلای ولسی جرگه

روزنامه واشنگتن پست دریکی ازشماره های اخیرخویش می نویسد، بعد از آنکه محکمه اختصاصی درپایتخت افغانستان ٦٢ عضو ولسی جرگه را به جرم تقلب درانتخابات فاقد اهلیت اعلان نمود که باید از کرسی پارلمان خارج ساخته شوند، اعضای معترض ولسی جرگه تهدید کردند که درکرسی های خویش باقی مانده و دست به اعتراض خواهند زد.

به نوشته روزنامه اعضای باقی مانده ولسی جرگه طی جلسه ای لوی څارنوال و شش عضو ستره محکمه را سلب صلاحیت نمودند.

واشنگتن پست می نویسد یکی ازاعضای ولسی جرگه بنام حافظ منصورکه ازطرف محکمه اختصاصي نا اهل اعلان شده، گفته است، کرزی می خواهد به اثبات برساند هر آنچه می خواهد انجام داده می تواند حتی اگراین کارتخطی صریح ازقانون و قانون اساسی نیز باشد. اوگفته است، این کار سبب شده است تا تمام اعضای پارلمان علیه او اقدام نمایند.

روزنامه می نویسد، درمقابل منتقدین وضع را بطور دیگری حکایت می نمایند.ایشان نمایندگان معترض را مانع شونده کارها وانمود کرده و متقلبین می خوانند. به گفته این منتقدین انها می خواهند حکومت کرزی را درازای خروج قسمی قوای امریکا ازافغانستان ضعیف و ناکاره جلوه دهند.

واشنگتن پست می نویسد طرفداران رئیس جمهور که درمیان ایشان چندین سیاستمدار محترم قراردارد و ایشان درانتخابات ٢٠١٠ بازنده اعلان شده بودند، اکنون درصورتیکه حکم محکمه اختصاصی عملی شود به پارلمان راه خواهند یافت.

به نوشته روزنامه این اشخاص می گویند لوی څارنوالی افغانستان کدام کار خلافی را انجام نداده است تا ازطرف اعضای ولسی جرگه سلب صلاحیت شوند. ایشان می گویند اعضای ولسی جرگه صلاحیت سبک دوش کردن اعضای ستره محکمه و لوی څارنوالی را ندارند.

XS
SM
MD
LG