لینک های دسترسی

Breaking News

'جنرال فراری' عنوان روزنامه های غربی در مورد مکرستل


'جنرال فراری' عنوان روزنامه های غربی در مورد مکرستل

واشنگتن پست با هوشیاری تمام مطلبی را که مجله رولنگ ستون ، امریکایی قرار است به روز جمعه به نشر برساند قبل از قبل چاپ میکند.

واشنگتن پست با به دست آوردن یک نسخه از مطلب مجله رولنگ ستون که در آن جنرال مک کرستل قوماندان بلند رتبه نظامی امریکایی در افغانستان مقامات اداره بارک اوباما را که در امور افغانستان دخیل هستند سخت انتقاد کرده است مطلبی را با عنوان "جنرال مک کرستال به خاطر واضح ساختن انتقادات ضد حکومتی اش راهی واشنگتن است آغاز کرده است."

واشنگتن پست با هوشیاری تمام مطلبی را که مجله رولنگ ستون ، امریکایی قرار است به روز جمعه به نشر برساند قبل از قبل چاپ میکند.

این مطلب در مجلۀ رولنگ ستون قرار است زیر عنوان "جنرال فراری" به نشر برسد.

با بررسی این دو عنوان از این دو نشریه معتبر امریکایی چنین بر میخیزد که جنرال مک کرستال در این اواخر از کارکردهای مقامات امریکایی اعضام شده به افغانستان چندان خرسند نبوده است تا حد امکان آنان را با گفتگو با مجله رولنگ ستون انتقاد کرده است.

روزنامه واشنگتن پست مینویسد، پس از اینکه جنرال پر قدرت امریکایی در افغانستان کار کردهای ریچارد هالبروک نماینده خاص و کارل آیکنبری ایالات متحده را در افغانستان شدیدا انتقاد میکند با دست پاچگی از انتقادهایش پوزش میخواهد و برای حل موضوع و شرح بیشتر در مورد انتقاداتش رهسپار واشنگتن شده است و قرار است در یک ملاقات قبل از وقت تعین شده به قصر سفید حاضر شود.

روزنامه مینویسد: که مطلب مجله رولنگ ستون زیر عنوان "جنرال فراری" نه تنها اینکه روابط میان قصر سفید و جنرال ستنلی مک کرستل را تیره تر مسازد ، هم چنان این جنرال را که یکی از از افراد بلند رتبه به خاطر تطبیق استراتیِژی تازه بارک اوباما در افغانستان پنداشته میشود یک شخص بی کفایت و پر حرف معرفی میکند.

واشنگتن پست مینویسد که پس از نشر این گفتار و انتقادات جنرال مک کرستل سوال های تازه در باره قضاوت و شیوه رهبری این قوماندان که بارک اوباما سال گذشته او را به خاطر برگنداندن تنش ها تعین کرد به میان می آورد.

در مطلب چاپ شده آمده است که جنرال مک کرستال و شماری از مشاوران ارشد وی مقامات بلند رتبه امریکایی را با الفاظ مسخره آمیز به انتقاد گرفته اند.

در این مطلب از زبان یکی از مشاوران جنرال مک کرستل که نامش فاش نشده است چنین نقل قول شده است ، جیمز جونز مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا یک دلقکیست که هنوز هم در سالهای ١٩٨٥ باقی مانده است.

همین طور یکی دیگر از مشاوران مک کرستل میگوید که رئیس (جنرال مک کرستال) ریچارد هالبروک را یک حیوان زخمی مینامد ، و میگوید که هالبروک به دلیل اینکه آوازه های برکناری اش را در این روزها میشنود او را خطرناک ساخته است.

مطلب با جالبیت تمام چنین ادامه میابد، آیکنبری جنرال متقاعد و سفیر فعلی ایالات متحده امریکا در افغانستان نیز از گزند سخنان مک کرستل در امان نبوده است، پس از آنکه نامه های دیپلوماتیک فرستاده شده از سوی سفیر ایالات متحده در افغانستان به واشنگتن در مورد ارزش اعتماد ها بر حامد کرزی به حیث ریس جمهور افشا گردید ، جنرال مک کرستل با تمسخر چنین اظهار میکند، بلی آقای آیکنبری باید چنین خود را در کتاب تاریخ برائت بدهد و اگر زمانی ما در افغانستان ناکام شویم شانه خالی کرده بگوید که من قبل از وقت شما را در این مورد آگاه ساخته ام. در نهایت جو بایدن ،معاون ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا که با پیشنهاد مک کرستل به خاطر فرستادن سرباز بیشتر امریکایی به افغانستان مخالفت کرده بود نیز از سوی این جنرال به مسخره گرفته شده است.

روزنامه مینویسد، با اینکه جنرال مک کرستل از گفته های مسخره آمیز و انتقاداتش بر مقامات امریکایی پشیمان بوده و معذرت خواسته ، مهم این است که با در نظر داشت اوضاع وموقعیت هم پیمانان ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو در افغانستان پس از نشر این مطلب با سوالهای کنجکاوانه و نیش داری در راه رسیدن به دروازه های قصر سفید هست.

XS
SM
MD
LG