لینک های دسترسی

Breaking News

کارکرد تیم های بازسازی ولایتی در نگاه ملت و حکومت


تیم های بازسازی ولایتی در ابتدا از جانب حکومت ایالات متحده امریکا با هدف حمایت از فعالیت های بازسازی درمناطق بی ثبات در سال ٢٠٠٢ تشکیل گردید.

این تیم ها مشتمل بر افسران نظامی، دپلومات ها و کارشناسان موضوعات مربوط به بازسازی بود. یکی از اهداف مهم آنها توانمند ساختن حکومات محلی برای خدمت بیشتر در محلات تحت اداره شان بود.

تیم های بازسازی جزء ماموریت ایساف به رهبری ناتو از پنجم اکتوبر ٢٠٠٦ به بعد پذیرفته شد که زمینه ساز روابط نزدیک نظامی و ملکی دانسته شدند. این تیم ها وسیله ای برای رسیدگی و افزونی مشروعیت حکومت مرکزی، بهبودی امنیت، بلاخره تسهیل امور باز سازی محسوب می شد.

سعی می شد تا با اجرای کارهای عمرانی و توانمندی محلات از نفوذ طالبان و تسلط شان بر امور زندگی مردم جلوگیری شود.

با آنکه تیم های ولایتی پروژه های متعددی را در سرتاسر افغانستان تمویل و اجرا کردند، اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از برگشت از یک کانفرانس بین المللی در نیمه فیبروی ٢٠١١ این تیم ها را متهم ساخت که آنها مساعی برای استحکام ادارات دولتی را خدشه دار می سازد.

آقای کرزی همچنان گفته بود که تیم های بازسازی با خروج قوای بین المللی افغانستان و تامین امنیت از جانب نیروهای افغان باید کشور را ترک کنند چون موجودیت آنها سبب می گردد تا بهبودی در حکومت داری در افغانستان رو نما نشود.

باوجود انتقاد های رهبری افغانستان از عملکرد تیم های باز سازی این تیم ها تا یک زمان دیگر نیز به فعالیت های خود دوام داد.

اکنون که نیروهای بین المللی در حال ترک کردن افغانستان اند و تا ختم سال ٢٠١۴ تمام امور امنیتی به نیروهای افغان واگذار می گردد، تیم های بازسازی ولایتی نیز به فعالیت های شان در افغانستان پایان می دهد و در این تازگی ها تیم بازسازی ولایتی سویدن نیز در دهم ماه می ولایت بلخ را ترک کرد.

گفته می شود یک تیم کوچک ایتالوی مربوط تیم بازسازی این کشور در هرات هنوز باقی مانده و به تدریج کارهای های خود را به ادارات دولتی محول می نماید.

دیدگاه های دولت و ملت

برای بررسی کار های انجام یافته و موثریت کاری آنها نظر های مختلفی در سطح حکومت بیان شده است. برخی آن را حکومت موازی با حکومت افغانستان تعبیر کرده و برخی دیگر این تیم هارا شانس خوبی برای افغانستان می دانستند که توانست پروژه های متعددی را که قبلا در کشور بی سابقه بود تطبیق و عملی نمودند.

فضل الله وحیدی، والی هرات می پذیرد که تیم های بازسازی ولایتی که از کشورهای مختلف بودند، طرزالعمل کاری آنها ساده و سریع بود، درجاهاییکه حتی امنیت کامل نداشت نیز کار می کردند.

آقای با رفتن این تیم ها وضع توسعه متاثر گردیده است ولی چون ریاست های سکتوری در ولایات در جریان کاری آنها دخیل نبودند از این سبب حساب دهی و شفافیت کاری نیز به صورت مستقلانه از طرف آنها صورت می گرفت.

محمد علی احمدی، معاون والی غزنی کارهای تیم ولایتی را درین ولایت که توسط پولندی ها و امریکایی ها صورت گرفته برای پیشرفت و آبادانی غزنی خیلی موثر دانسته و شکایت از این دارد که با رفتن آنها از آن ولایت دشواری هایی برای تمویل پروژه ها به وجود آمده است و بیروکراسی در سطوح وزارت های سکتوری و تمویل مانع از کارها گردیده است.

محمد حنیف گردیوال، معاون والی ننگرهار نیز به این عقیده است که موجودیت تیم های ولایتی در این ولایت باعث گردید تا راه های مواصلاتی نزدیک به تمام ولسوالی ها به غیر از دوی آن تامین شود و این یک دستاورد خوب از این تیم ها می باشد.

آقای گردیوال گفت تیم بازسازی ولایتی در ولایت ننگرهار در پیشرفت این ولایت نقش زیادی داشت. مثال خوب آن اعمار سرک های اساسی به تمام ولسوالی های ننگرهار می باشد. این تیم ها به اساس درخواست ما پروژه ها را تمویل می کردند.

گردیوال می گوید با رفتن این تیم ها در مورد تمویل پروژه ها مشکل بوجود آمده است با آن که او می پذیرد که مشکل با این تیم ها این بود که آنها با ادارات دولتی به صورت هم آهنگ عمل نمی کردند.

خروج نیروهای بین المللی نگرانی هایی را درمورد وضع اقتصادی افغانستان در قبال داشته است، زیرا گفته می شود که با خروج تیم های بازسازی، زمینه تمویل پروژه ها دشوار شده است، اما مقامات افغانستان می گویند که امیدوارند که حتی در غیاب کمک های مالی تیم های باز سازی به تدریج موثریت تطبیق پروژه ها در ولایات بیشتر شود.
  • 16x9 Image

    عبدالواجد عادل - واشنگتن

    عبدالواجد عادل از سال ۲۰۰۱ تا اکنون به حیث ژورنالیست، نویسنده و کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان در صدای امریکا بخش افغانستان در واشنگتن دی سی کار می کند.
XS
SM
MD
LG