لینک های دسترسی

Breaking News

اکثریت ادارات دولتی قندهار توسط سرپرست ها رهبری میشوند


رهبری ادارات دولتی توسط سرپرستها فقط به وزارتخانه ها در کابل محدود نبوده بلکه به ولایت قندهار هم سرایت کرده است.

اگر چه بعد از بیش از دو سال، کابینه رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه، بعد از تایید ۹ کاندید وزیر توسط ولسی جرگه، تکمیل شد اما در ولایت قندهار حدود ۶۰ در صد ریاست ها و سایر دوایر حکومتی، توسط سرپرستها رهبری می شوند.

بسم الله افغان مل، عضو مشرانو جرگه از ولایت قندهار، عامل اصلی اینکار را "بی کفایتی" در دستگاه اجرائیوی دولت عنوان میکند.

"ادارۀ قندهار ۶۰ در صد توسط روسای سرپرست اداره می شود. در اداره های قندهار دریک وقت دو رئیس کارمی کند یکی آن از طرف وزارت و دیگرش از جانب جناب ویسا والی قندهار، تعیین میشود. یک شخص همزمان در دو اداره مصروف کار است."

به باور آقای افغان مل، ادامه این کار مشکلات بزرگی را هم برای اجرات ولایت و هم برای مردم این ولایت ببار آورده است. یکی از مشکلات عمده، عدم تفکیک درست حقوقی صلاحیتها و مسوولیتهای سرپرستها میباشد.

محمد امین کمین، رئیس اداری دفتر والی قندهار، می گوید که از جمله ۶۰ آمریت و ریاست ۲۳ اداره توسط سرپرست ها اداره می شود. اما آقای کمین اینکار را ناشی از کمبود کدرها و ظرفیت در ادارات دولتی میخواند.

در همینحال توریالی ویسا، والی قندهار، روسای تعیین شده از طرف وزارتخانه ها را به بی کفایتی متهم نموده میگوید، برای جبران عدم کارایی آنان شخص وی افراد سرپرست را تعیین نموده است.

والی قندهار گفت یکی از روسای که از کابل بحیث رئیس تعیین شده بود اسناد تحصیلی جعلی داشت. اما مقامات در کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری میگویند که تعیینات بر اساس میکانیزم های تهیه شده توسط این نهاد باید صورت گیرد و اینکار جز از صلاحیتهای والی نمیباشد.

XS
SM
MD
LG